Med virkning fra 1. september 2018 er Claus Visbye valgt som ny formand for ROSA som afløser for Piet Breinholm Bendtsen.

Claus Visbye er en kendt, erfaren og respekteret skikkelse i musikbranchen som mangeårig formand for Smukfest og nuværende direktør i Horsens & Friends.

ROSA har gennem snart 40 år arbejdet for at styrke og udvikle den rytmiske musikscene med et særligt fokus på talentstøtte og udvikling af international koncertvirksomhed.

ROSA producerer og beklæder formandsposten for den årlige SPOT Festival og står bl.a. bag musikinitiativer som LMS-Levende Musik i Skolen, MXD – Musik Export Danmark, Strøm Festival, E-ture (efterskoleturneer), Nordklang Festival i Schweiz, Días Nórdicos i Spanien & Sydamerika, Udenfor Sæsonen, Pop-Pilot, RockCruise og Musik på hjemmebanen.
(se www.rosa.org)

I forbindelse med sin tiltræden siger Claus Visbye:

“Danmark har mere end nogensinde før brug for at styrke kreativiteten, og herunder er en musisk forståelse og det musiske regi enormt vigtigt. Mit hjerte banker for mødet i mellem publikum og livemusikken, så for mig er det en ære og en glæde, at skulle være med til at sikre og videreføre det solide arbejde som ROSA har skabt.”

Claus Visbye er valgt for en 4-årig periode med mulighed for genvalg. Han afløser ROSAs mangeårige formand Piet Breinholm Bendtsen, der fremover helliger sig den nyligt tiltrådte stilling som leder af spillestedet ALICE i København.