Días Nórdicos: The Animation Workshop introducerer lærere og elever til animation i daglange workshops 3.-4. december i Montevideo og 5. til 7. december i Buenos Aires.

Animation kan bruges i skoleundervisningen. Både af skolelærerne i deres undervisning, men også af eleverne i deres afleverings- og lektie-arbejde. Det er baggrunden, når Hanne Pedersen fra danske The Animation Workshop – som del af den nordiske kulturfestival Días Nórdicos – første uge i december underviser henholdsvis lærere og elever i daglange workshops. Først i Montevideo, Uruguay og derefter i Buenos Aires, Argentina.

The Animation Workshop (TAW) – del af Via University College – er en bachelor-uddannelse med hovedsæde i Viborg. Udsprunget af det arbejde har TAW skabt Animated Learning Lab (ALL), der har Hanne Pedersen som leder, og som gennem workshops og kurser blandt meget andet fokuserer på at arbejde med animation som erkendelses- og kommunikationsværktøj i folkeskoler, med den store vision om, at animation skal anvendes på linje med skrift og tale, tavle og kridt.

Der er i dag ikke en teknisk forhindring i at bruge animation i folkeskolerne. Animationerne kan produceres på smartphones og tablets. Der findes gratis animationsapps, der er meget intuitive at bruge og som ikke kræver instruktion. Men den store forhindring er egentlig den manglende viden om, at animation faktisk er nemt at producere.

ALL lægger stor vægt på at den kreative proces kan udfolde sig under produktionen og at respektere børnenes tanker og frembringelser.

ALL tager ud i danske og udenlandske skoler på projektbasis, og kan – efter 25 års erfaring i Danmark – se at mediet og arbejdsprocessen virker motiverende på børnenes arbejdslyst og fremmer deres evne til refleksion. Ofte hjælper animation børn, der kan have det svært med skriftsproget, til at kunne udtrykke sig. Og dels viser det sig også, at animation i nogle tilfælde kommunikerer budskaber klarere end videooptagelser.

Den didaktiske vinkel bygger på et skandinavisk børnesyn og er rundet af Grundtvigs tanker om en levende og dialektisk undervisning, der giver rum til eftertanke og stort ejerskab hos eleverne.

– De positive resultater vi har set, vil vi gerne dele med resten af verden, og medvirke til at skolerne rykker med ind i 21. århundrede og med de kompetencer der er nødvendige der, siger Hanne Pedersen, der ser Días Nórdicos som et mødested, hvor forskellige kulturer udveksler ideer og metoder og nyt opstår.

Días Nórdicos Latinamerica 2018 støttes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, The Nordics, Instituto Ibero Americano de Finlandia, Nordens Hus på Færøerne, FFT – Den Færøske Sangskriverforening samt Atlantic Airways. 

Días Nórdicos Latinamerica 2018 arrangeres af ROSA og Zona de Obras i samarbejde med Nordens Institut på Åland, Nordens Institut i Grønland og The Animation Workshop,