Aarhus lægger sig i spidsen med nyt initiativ, der støtter lyd- og musikproduktionen i krydsfeltet mellem kultur & erhverv.

Initiativet har til formål at understøtte udviklingen af nye bærende forretningsmodeller og produktioner for musik og musikrelaterede projekter med særligt fokus på de kulturelle vækstlag indenfor musik og lyd.

Initiativet er behandlet i Aarhus Byråd den 20. september, der har afsat 1 million kroner i 2020 til den nye støtteordning.

Baggrund: Rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus, ​Rabih Azad-Ahmad, bad i foråret 2019 Gunnar K Madsen fra ROSA – Dansk Rock Samråd om at udvikle et kommisorium for en undersøgelse af krydsfeltet mellem kultur og erhverv og sammensatte samtidig en ekspertgruppe, der på den baggrund skulle belyse behovet, potentialet og mulighederne for et nyt indsatsområde, der kunne supplere de velfungerende støtteformer byen råder over allerede.

Ekspertgruppen består af:
Marie Højlund – ​Ass. professor, Sound Studies, AU
Gunnar K Madsen – Leder af ROSA & SPOT Festival
Christian Vuust – ​Docent/DJM, musiker og fmd./Musikudvalget i Aarhus
Jesper Mardahl – ​Managing Director, Promus
Stine Kloster – ​Director, Across The Floor
Thomas Beyer – Frontløberne & Det Turkise Telt
Mikkel Møl Dalsgaard – Lead Business Developer, Designit

Gruppen har sammenfattende konkluderet og anbefalet oprettelsen af ny støtteordning:

“Innovative miljøer indenfor musik – og lydproduktion og beslægtet kulturproduktion er fremtidens rygrad på dansk kulturproduktion. Potentialet er stort. Men den internationale konkurrence på området er betragtelig, hvorfor en stimulering af danske produkter og serviceudvikling er vigtig, hvis blot krummerne på bordet skal komme fra Danmark. Det handler om at holde landets konkurrenceevne vedlige – også på kulturproduktionens mange områder. Musik- og lydudvikling spiller en stor rolle både som selvstændigt produkt – og som en vigtig ingrediens i produkter af alle typer fra service til information eller oplevelse.”

Gunnar K. Madsen
Formand for arbejdsgruppen
Aarhus, 25. september 2019