De kommende ugers planlagte koncerter med Rasmus Nøhr i forbindelse med Musik På Hjemmebanen-arrangementerne i danske beboerforeninger er udsat til efteråret. ROSA og BL – Danmarks Almene Boliger arbejder pt. på at finde erstatningsdatoer.