Brænder du for at indsamle og formidle data? Er du en skarp projektleder med vilje og visioner for, hvordan man skaber og udnytter data? Så er du måske genreorganisationernes nye fælles projektleder for dokumentation- og dataindsamling. Stillingen er en 2-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse.

Som noget nyt skal de fire genreorganisationer fra 1. januar 2021 arbejde med dokumentation og dataindsamling. Derfor efterlyses en kandidat med erfaring i at arbejde strategisk med rapporter, data, analyse og dokumentation – ideelt set på kulturområdet. Har du erfaring med at konvertere rapporter til politiske resultater taler dette i dit favør. Du får kort fortalt ansvaret for indsamling og aktivering af data af betydning for dansk musikliv, og ikke mindst for at designe og udvikle et nyt område på tværs af de fire genreorganisationer.

Som projektleder for dokumentation og dataindsamling forventer vi at du:

  • har en stor viden om hvordan data defineres, indsamles og udnyttes og hvordan den kan bidrage til at styrke en sektor
  • har erfaring med at lede processer og projekter fra udvikling til eksekvering og evaluering
  • tænker strategisk og kan udvikle, formulere og eksekvere en strategi
  • er dygtig til at prioritere og organisere dit arbejde selvstændigt
  • har en grundlæggende viden om det danske musikliv

I stillingen bliver dine vigtigste opgaver at:

  • udvikle og formulere en strategi på dataområdet i samarbejde med de fire genreorganisationer
  • indsamle og formidle data af væsentlig betydning for dansk musikliv
  • understøtte de fire genreorganisationer i det allerede eksisterende arbejde med dokumentation- og dataindsamling
  • indkøbe services, som kan være nødvendige for at udføre opgaven optimalt

Genreorganisationerne
Genreorganisationerne er fire selvstændige organisationer, der sammen og hver for sig arbejder på at understøtter dansk musikliv generelt. En rammeaftale med Statens Kunstfond udgør den grundlæggende finansiering for organisationerne, der derudover supplerer med finansiering fra fonde, foreninger og andre bidragydere.

Genreorganisationerne har fokus på at fremme de vigtige dele af musiklivet, der ikke støttes af andre offentlige tilskudsordninger eller klarer sig på almindelige markedsvilkår.

 Ansøgning og ansættelse
Send dit CV og en kort motiveret ansøgning til job@jazzdanmark.dk mærket “Projektleder” i emnefeltet senest d. 10. januar. Ansættelsessamtaler afholdes d. 18. og 19. januar 2021.

Stillingen er en delt ansættelse mellem de fire genreorganisationer, og selve arbejdet vil derfor være fleksibelt placeret ligeligt imellem de fire organisationers sekretariater. Rosa er placeret i Aarhus og de andre tre er placeret på Vesterbro i København. Du skal derfor være klar til at arbejde cirka en fjerdedel af tiden i Aarhus og resten af tiden i København. Transportudgifter til dette dækkes af arbejdsgiver. Ansættelsen er juridisk forankret hos genreorganisationen JazzDanmark.

Stillingen forventes besat pr. 1. februar eller hurtigst muligt derefter.

Stillingen er en projektansættelse på 2 år med mulighed for forlængelse. Løn efter kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte sekretariatsleder for JazzDanmark:

Eva Frost, JazzDanmark, eva@jazzdanmark

Genreorganisationerne opfordrer alle egnede kandidater til at søge uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted. Vi følger en ansættelsesproces som minimerer påvirkning af ubevidste bias i forbindelse med screening og ansættelselsessamtale.