Grundet COVID-19 og den forsatte nedlukning af Danmark –  og dermed normal koncertvirksomhed – forlænges dispensationen for kravet om entré i Den Nationale Transportstøtteordning. Dispensationen gælder fra 1. januar og så længe, det vurderes som værende aktuelt som følge af COVID-19 restriktioner.

Normalt er det et krav for at kunne modtage transportstøtte, at der er blevet taget entré til den koncert, som man søger om støtte til. Men grundet COVID-19 gives der dispensation for dette krav. Dispensationen for kravet trådte for første gang i kraft i maj 2020 og fortsatte året ud, og nu forlænges dispensationen  grundet de nuværende restriktioner.

Sagt med andre ord, at det er muligt at søge om transportstøtte til koncerter, hvor der ikke er blevet taget entré –  f.eks. en koncert, som er blevet streamet online. Dog skal der stadig være offentlig adgang til koncerten, og samtlige optrædende musikere skal modtage minimumstarif for koncerten.

Adgang til live-stream-koncerter betragtes som at have offentlig adgang, hvis alle har haft mulighed for at købe sig adgang eller hvis koncerten er gratis og ikke afgrænset på anden vis. Dette følger den almindelige praksis ved fysiske koncerter.

Læs mere om Den Nationale Transportstøtteordning her: