I 2030 skal den fortsatte markante skævhed inden for kønsbalancen i musikkens verden være blevet væsentlig mindre. Med den målsætning har fem af musikkens organisationer DAF (Dansk Artist Forbund), DJBFA / Komponister og sangskrivere, DKF (Dansk Komponistforening), DPA (Danske Populær Autorer) og Musikforlæggerne i Danmark nedfældet 10 kønsbalancemål – og inviterer samtidig til et bredt samarbejde for at omsætte de gode intentioner til handling.  

”Vi har i de sidste 20 år snakket om at gøre noget ved de markante kønsforskelle i musikbranchen, men meget lidt er sket. Nu er det tid til at
handling. Vi har en struktur lige nu, som er dysfunktionel, og derfor er det fedt, at vi kan stå sammen på tværs af organisationerne og sige: Vi kan gøre noget ved det. Dét er det her, vi vil arbejde hen imod,”, siger Anna Lidell, forkvinde for komponister og sangskrivere i DJBFA, og inviterer til bredt samarbejde for at rokke ved skævhederne – sammen.

I forbindelse med målsætningerne, kommenterer ROSAs leder Conny Jørgensen:
“Efter mange års vanetænkning i musiklivet er der endelig slået hul på diversitets-debatten, og heldigvis lader den sig ikke sådan lige stoppe. ROSA bakker helt op om alle initiativer, som arbejder for opgøret med en forældet struktur”.

De 10 kønsbalancemål er:

 • I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer.
 • I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn.
 • I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche.
 • I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen.
 • I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod
  i musikfaget.
 • I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om
  at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle
  sig i.
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik
  og kompetencer frem for deres køn.
 • I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musik-
  aktører etiske regler – et code of conduct – for diversitet.
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de
  gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab.
 • I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej