Open Call: Share your space – har du lyst til at arbejde med anderledes koncertformater?

Hvem:
Som tilføjelse til de mange nye koncertformater, der lige nu udvikles af spillesteder og koncertarrangører, er dette Open Call rettet mod musikere, som har interesse i at præsentere deres egen musik på en ny og overraskende måde – gerne i en alternativ ramme.

Hvad:
Så har du brugt tiden under lockdown til at komponere og tænke nye live-samarbejder eller gentænke gamle, er “Share your space” måske vejen til at bære ideerne til level 2 og udfordre den traditionelle koncertramme.

Som deltager i projektet kan du søge støtte til honorar- og produktionsomkostninger. Desuden får du gavn af ROSAs netværk og kommunikations- og produktionsapparat.

Den maksimale støtte udgør 20.000 kr.

Deadline for ansøgning:
Fredag 20. august kl 12:00
Ansøgere får svar senest to uger efter ansøgningsfristen – pladeselskaber og managements kan også søge på vegne af en kunstner.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning (1 side) – indeholdende en kort beskrivelse af live-idéen.
  • Liste over evt. samarbejdspartnere (mulige venues, kunstneriske samarbejdspartnere etc.).
  • Links til promo-materiale (website, video, billeder, SoMe, tekst, mm.).
  • Budget og ansøgt beløb.

Udfyld ansøgningsformularen her:
https://forms.gle/2jMsLN6C7EPyZNdM6

Hvor kommer pengene fra?
Som konsekvens af covid-19 fik genreorganisationerne færre ansøgninger til deres internationale transportstøtteordninger end normalt. Efter aftale med Statens Kunstfond er midlerne i stedet kanaliseret over i seks skræddersyede open calls, der udsendes hen over sommeren. Projekterne har til formål at styrke musiklivet efter nedlukningen og har en fælles mission om at bringe den danske musik tilbage i den kollektive bevidsthed hos publikum og samarbejdspartnere i Danmark og resten af verden. Genreorganisationerne vil desuden bruge et sammenligneligt ansøgningsskema til projekternes open calls for at indsamle ensartet data på tværs af musiklivet.

 

Photo by Zunnoon Ahmed on Unsplash