Open Call: ¿Qué pasa en Dinamarca? – vil du præsenteres for det store spansktalende musikmarked?

¿Qué pasa en Dinamarca? / Hvad sker der i Danmark?

Hvem:
Har du spillet festival-jobs eller turneret i Spanien, Latinamerika eller de spansktalende områder af USA? Har du en udgivelse på vej eller har du på andre måder momentum på det spansktalende marked –– så er dette Open Call måske noget for dig.

Hvad:
Projektet henvender sig til professionelle aktører, som ønsker at styrke deres musikalske tilstedeværelse og promovere sig i spansktalende områder via en video- eller audio/podcast-præsentation på onlineplatformen Días Nórdicos Magazine. Præsentationen søger at kombinere musikken med et interview/en samtale med de medvirkende.

ROSA står – i samarbejde med dig – for planlægning og projektledelse, hvis dit forslag udvælges, og vi dækker omkostninger i forbindelse med audio/podcast eller video-produktion, oversættelse til spansk, formidling m.v.

Projektet skal være afviklet inden årets udgang.

Deadline for ansøgning:
Fredag 20. august kl 12:00
Ansøgere får svar senest to uger efter ansøgningsfristen – pladeselskaber og managements kan også søge på vegne af en kunstner.

Kunstnerne udvælges af ROSA i samarbejde med Días Nórdicos Magazine. 

ROSA har gennem mange år samarbejdet med kulturfestivalen Días Nórdicos, som præsenterer nordisk kultur i Spanien og Latinamerika. Días Nórdicos Magazine er Días Nórdicos’ eget onlinemagasin, www.diasnordicosmagazine.com, der præsenterer ny nordisk kultur for en tusindtallig læserskare i de spansktalende lande og områder.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning (1 side) – indeholdende en kort beskrivelse af tidligere eller igangværende aktiviteter i det spansktalende område inkl. eksisterende kontakter, planlagte aktiviteter m.v.
  • Links til promo-materiale (website, video, billeder, SoMe, tekst, mm.).

Udfyld ansøgningsformularen her:
https://forms.gle/soaZoSZmNfohPH5H8

Hvor kommer pengene fra?
Som konsekvens af covid-19 fik genreorganisationerne færre ansøgninger til deres internationale transportstøtteordninger end normalt. Efter aftale med Statens Kunstfond er midlerne i stedet kanaliseret over i seks skræddersyede open calls, der udsendes hen over sommeren. Projekterne har til formål at styrke musiklivet efter nedlukningen og har en fælles mission om at bringe den danske musik tilbage i den kollektive bevidsthed hos publikum og samarbejdspartnere i Danmark og resten af verden. Genreorganisationerne vil desuden bruge et sammenligneligt ansøgningsskema til projekternes open calls for at indsamle ensartet data på tværs af musiklivet. 

 

Foto: Días Nórdicos, Montevideo 2016.