Den to år gamle organisation møder stor interesse fra musikbranchen omkring arbejdet med mentale redskaber. (Mental Voice er sammen med Kunsthal Aarhus og ROSA arrangører af mini-konference 16. september i Aarhus om mental sundhed inden for musikkens og idrættens verden).

Det hele startede af ren nysgerrighed: Anders Vorborg har baggrund i idrættens verden, hvor han både som aktiv eliteudøver, træner og talentchef har arbejdet med sportspsykologi, mental træning og potentialeudvikling som vigtige og helt naturlige elementer, når det gælder talentopbygning, karrierepleje og det at få atleter til at trives.

Men han var begyndt at tænke på, om der var andre brancher, der arbejdede med de redskaber – også i musikkens verden. En verden han på det tidpunkt ikke havde én eneste forbindelse til:

– Jeg skrev rundt til en masse artister via deres instagram-profiler – både etablerede og upcoming grupper. Jeg tror, jeg skrev til omkring 3-400, og der var bare så utroligt mange, der skrev tilbage. Og på dén måde udviklede nysgerrigheden sig til en tanke om, at der var noget her, som kunne være interessant at dykke mere ned i. Noget som kunne hjælpe artister, bands og managers, ja, musikbranchen som helhed, siger Anders Vorborg, som herefter – i august 2019 – startede MentalVoice sammen med Lotte Lund Olsen, akupunktør, Sportschef for Danmarks Bowling Forbund og i øvrigt tidligere professionel badmintonspiller.

På mindre end to år har MentalVoice placeret sig som en efterspurgt non-profit organisation, når det gælder arbejdet for at skabe et sundere arbejdsmiljø inden for musikkens verden. Organisationen baserer sig endnu på frivillighed, men med støtte fra Koda Kultur og DMF samt øget interesse fra musiklivets foreninger m.v. breder aktiviteterne sig efterhånden som ringe i vandet. Bl.a. med mental coaching for DJBFA, oplæg for blandt andre Royalties, en igangværende og allerede stor omtalt podcast-serie med Pharfar ved ror-pinden (som videreformidler kendte musikeres karrierer med op- og nedture – læs mere her) – og senest en spørgeskema-undersøgelse, som undersøger diversitet, seksuel chikane, misbrug og generel trivsel indenfor musiklivet.

Anders Vorborg – Mental Voice’s erfaringer bruges i foredrag- og debatsammenhæng.

Manglende forskning på musikkens område
– Forskning i den kontekst inden for musikkens område i Danmark er virkelig mangelfuld, siger Anders Vorborg.
– Der er næsten ikke noget, man kan læne sig op ad. Men med spørgeskema-undersøgelsen håber vi indenfor en overskuelig fremtid at kunne præsentere noget data – og det er kun starten på at kunne forske endnu mere i området: Hvor skal vi hjælpe og hvordan kan vi hjælpe bedst? Vi er efterhånden et stort hold, der er begyndt at lave statistik – rigtig dygtige mennesker, som har en passion for den mentale sundhed og musikbranchen som helhed, siger han, og fortæller at et af de første to-do-punkter på listen er at få udarbejdet og skabt større viden på området, så vi kan skabe en vidensmanual og andre materialer, der kan øge vores viden samt inspirere til at arbejde med sit eget og gruppens mentale fundament i forskellige sammenhænge.

At ”være på”
En af de klare paralleller mellem sportens og musikkens verden er at skulle ”være på” – på et bestemt tidspunkt. At skulle yde og præstere. Men hvor er det musikken kan lade sig inspirere af fra idrættens verden?

– I idrætten er det mere normalt at have den mentale del med. Både i talentudviklingen men også på eliteplanet. Tag personlighedspsykologien: Hvordan arbejder jeg bedst og trives bedst i forskellige kontekster? Hvordan samarbejder jeg mest optimalt med de teammedlemmer, jeg er en del af osv. Gruppedynamiske processer er ret interessante i forhold til bands: Samarbejde med managers, samarbejde med pladeselskaber. Inden for sportens verden er der jo hele delen med, at der skal vindes medaljer. Men man skal huske, at det er mennesket, der vinder medaljer. Så derfor er vi nødt til at gå ind, og kigge på hvordan mennesket bag får den nødvendige støtte, og hvordan vi får de potentialer frem, der ligger i os alle sammen. Store dele kan også overføres til musikkens verden, siger Anders Vorborg, og fortsætter:

– Indenfor musikken er der hele arbejdet med den kreative proces. Hvordan man går ind og skaber – og er kreativ? Det er noget vi arbejder hen imod nu: Hvordan kan man koble det mentale aspekt i den kontekst også, så man ikke bliver bange for at miste et kreativt flow ved at beskæftige sig med det mentale. Så man tværtimod tror på, at det kan blomstre endnu mere, når men bliver bevidst omkring, hvornår og hvordan man er mest kreativ, og hvordan man skal strukturere sin dag, så man kan fungere bedst, og samtidig skabe kunst.

Føler du, der er stor åbenhed omkring det – eller er man bange for at åbne op. Hvordan tager musikerne egentlig mod muligheden, når de måske ikke har været vant til den slags før?

– Grundlæggende er der mange, der står med helt åbne arme, og egentlig virker som om at det er noget mange har ventet på. Bare tag de podcasts vi har produceret, hvor det er nogle rigtigt store navne, som har sagt ja til at sidde og tale med Pharfar, om deres op- og nedture – og hvordan de er kommet ind i branchen.

– Jeg ser dette som en sund og stærk start på det at arbejde med det mentale inden for musikverdenen. At vi får skabt et trygt rum hvor det er okay at være åben og ærlig og turde at italesætte forskellige tanker, følelser og op og nedture. Det er en naturlig del af det at være menneske. Det at skabe et trygt og åbent rum vil kun styrke de kreative fælleskaber og vil gøre at artister, bands, producere managere mfl. har mulighed for at gøre hinanden endnu bedre, øge den generelle trivsel og især mindske en følelse af ensomhed, som naturligt kan opstå hvis man går og tror at man er den eneste med netop disse tanker og følelser.

Hvad er succes egentlig?
– Og hvad er succes egentlig for den enkelte? Der er ekstremt mange muligheder for feedback, hvor vi hele tiden bliver målt på salgstal, streamningtal, antal solgte billetter m.v., som kan giver en ydre motivation, og kan bruges som drivkraft et stykke af vejen. Men den kan vise sig at være kortsigtet, hvorimod nogle af de indre processer – hvorfor er det jeg laver musik? hvad er det for følelser jeg får i maven, når jeg sidder og skaber? hvad er det der giver mig kuldegysninger? – er nogle af de ting, som varer ved, og som er indre styret, det er vigtigt at have styr på sit ”hvorfor” siger Anders Vorborg, der selv har en kandidat i Humanistisk/Samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet – netop med fokus på Sportspsykologi, talentudvikling, coaching og personlighedspsykologi.
.
Det mentale arbejde på området kan også indholde et opgør med gamle myter. Som f.eks. den med at ”man skal være en ødelagt sjæl for at kunne skabe stor kunst”:

– Det er en af de ting, som er interessant at tale om. At det er OK at have haft nogle svære perioder, hvor vi skriver om det. Men bare husk: At når vi går ned i det hul, så tag stigen med, så vi kan kravle op igen, så man hele tiden kan søge op og ned i de forskellige lag – forskellige genrer, forskellige følelser forskellige tanker. Det er nemlig også noget, man kan arbejde med, så man siger: ”Nu eksternaliserer jeg den her følelse. Det er en, jeg arbejder med, men det er ikke en jeg nødvendigvis tager med mig, når jeg går ud af studiet. Så jeg skelner og kender forskel”.

Der er i det hele taget rigtigt mange a-ha-oplevelser i de processer, mener Ander Vorborg. Men der har bare ikke rigtigt været nogen steder, man har kunnet søge hen for at få den inspiration og viden.

– Jo, der har været coaches hos fagforeningerne. Men i vores arbejde går vi både efter at kunne sætte ind i de akutte tilfælde, hvor der er behov for rådgivning lige-nu-og-her, fordi man skal ud at præstere lige om lidt. Men også når det gælder forebyggelse: Hvordan man kan arbejde med det mentale fundament. ”Hvordan kan jeg handle værdibaseret så jeg hele tiden husker mig selv i processen, inden jeg går ud for at skabe og for at samarbejde”, ”Hvordan arbejder jeg med min selvtillid og selvværd og motivation”, siger Anders Vorborg.

Mentale redskaber skal udbredes
Hvordan kan MentalVoice’s arbejde bruges i forhold til kommende musikergenerationer?

Anders Vorborgs svar lyder, at arbejdet med mentale redskaber skal udbredes mere – også til undervisningsverdenen. Konservatorier, højskoler – ja, gerne også efterskoler. Så det bliver en naturlig del af det at ville skabe og være kreativ. Et øget fokus på det mentale fundament kan skabe en forståelse for de udfordringer, der afholder en fra at trives i processen, udfolde sin kreativitet og performe i en given kontekst. Det kan være udfordringer som høje forventninger, frygten for at fejl, manglende motivation, manglende selvtillid og/eller selvværd mm.

– I Mental Voice har vi et mål om at skabe et inspirations- og opslagsværk baseret på den forskning, vi er i gang med – med øvelser, man kan bruge i undervisningen, i studiet osv. Så undervisere, artister, bands, producere, managere mfl. f.eks. kan tage spørgsmål om selvtillid op. Hvilke spørgsmål kan jeg stille mig selv og min samarbejdspartner – og hvorfor styrker det min selvtillid. Eller hvad betyder motivation – både den indre og den ydre? Hvornår er jeg motiveret – og i hvilke kontekster? Alt sammen for at få en større selvrefleksion og selvbevidsthed. Det er nogle ting, der kunne gå direkte ind i skoleskemaet – og i songwriter-camps eller sessions. At tage de mentale spørgsmål ind, så man får en øget selvreflektion og selvbevidsthed.

Hvad kan vi bruge sportsverdenen til, når det gælder talent- og potentialeudvikling i musikbranchen?

– I bund og grund er det et kæmpe men spændende og relevant spørgsmål, for der er mange elementer i talentudvikling. Men der er også mange elementer som skal re- og nytænkes ift. hvad talent- og potentialeudvikling betyder og er i den musikalske og kreative verden. Et øget fokus på talent- og potentialeudvikling i musikbranchen giver blandt andet en anledning til en øget forskningsindsats, så vi kan skabe sunde, stærke og kreative talentudviklingsmiljøer på landsplan.

– Talentbegrebet ér multidimensionelt og derfor er det vigtigt at øge den viden, vi har på området, for at kunne skabe strategier, retninger og redskaber der tilgodeser forskelligheder. Vi kan blandt andet lade os inspirere af den struktur Team Danmark og DIF har skabt omkring hele talentudviklingen i Danmark. Vi kan søge inspiration fra deres talentstrategier og hvilke værdier, tilgange og filosofier de bygger på. Samt hvordan de har skabt udviklingsrammer for fælles indsatser på tværs af kommuner, uddannelser, forbund og organisationer.

– – –

MentalVoice har løbende fået tilført vigtige og kompetente ressourcer, som nu er del af organisationen: Teamet består af Kamilia Amèlie (Psykologistuderende og sangerinde, sangskriver og producer), Søren Schou (Aka Pharfar) Malene Dyrhman Flou Nielsen (Pædagog og Psykolog) Sofie Taarnberg (Kommunikation og SoMe), Jesper Jürgensen (Kommunikationsrådgiver), Rasmus Christensen (Musiker og tidligere projektleder hos Royalties), Sofie Holst Hansen (Projektleder hos Genreorganisationen Tempi) og Ann-Sofie Rokbøl (musiker, fundraiser og ejer af Culture Crush)