Udviklingsinitiativet Kunst & Kultur i Balance startede i 2020, som reaktion på den stormende debat om magtmisbrug og sexisme i kulturbranchen. I 2021 er endnu flere sager og vidnesbyrd kommet frem. Derfor var vi over 100 organisationer og aktører, som samlede os for at lave nogle fundamentale forandringer. Vi startede med en uddannelse – nu hæver vi ambitionsniveauet, og vi har brug for dig!

Du kan være med til at skabe den nødvendige udvikling for en mere inkluderende og mangfoldig branche i balance; alle kan med praktiske greb og adfærdsdesign, som bygger på evidens, skabe positive ændringer og adfærdsforandringer i det daglige arbejde. Derfor skal vi mødes og idéudvikle sammen, og vi skal dele det, der virker på tværs af vores brancher.

Vores netværksevent 23. september bliver en dag med indsigter, øjenåbnere, eksempler på hvad der virker, ide-generering, erfaringsudveksling, relationer, snakke – og bobler. Det bliver sjovt, ambi- tiøst, praktisk, handlingsorienteret og entreprenant. Vi mødes for at rykke noget.

Program:
11:00 Introduktion til Kunst & Kultur i Balance
11:25 Det store puslespil, status og ressourcer
11:40 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: Alle kan være med til at lave forandringer – og få andre med
11:50 Gruppearbejde: Del erfaringer – det der virker / det vi har afprøvet
12:10 Metode: Hvordan skal vi lave forandringerne?
12:30 Frokost
13:15 Fællessang
13:30 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: Indsigter om psykologiske og sociale barrierer
13:50 Gruppearbejde: Gaveudveksling
14:40 Kaffepause
15:00 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: At være inkluderende overfor diversitet
15:10 Metode: Flip Spørgsmål
15:30 Metode: Spørgsmåls-brainstorm: Hvordan skal vi lykkes sammen?
16:00 Gruppearbejde: Idé-generering
16:15 Stille refleksion

Event info:

Musikhuset København, Vesterbrogade 59, 1620 København
23. september 2021 kl. 11:00-16:30 (med mulighed for at blive længere)

Støttet af KODA Kultur og Kunst & Kultur i Balances partnerkreds