I 2021 afholdt vi vores første uddannelsesforløb, vi fik lov til (endelig) at mødes fysisk i netværket, og vi fik alle den vigtige rolle som forandringsagent! Det har været en fornøjelse – og arbejdet er kun så småt begyndt.

Særligt et stort tak til Anne Dalby og Snyk for at kickstarte det store arbejde for at gøre Kunst & Kultur i Balance til en realitet. Fra det nye år vil den primære projektledelse være hos Tempi v/ Sofie Holst Hansen med assistance fra Dansk Komponist Forening v/ Sine Tofte Hannibal.

Har I nogle spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os:

Sofie Holst Hansen        Sine Tofte Hannibal
sofie@tempi.nu              sth@komponistforeningen.dk

Hvad har vi opnået i 2021?

 • Cirka 400 forskellige aktører har været aktive i KKIB hen over året fra hele landet, på tværs af kunst- og kulturbranchen
 • 7 undervisningsmoduler for 200 tilmeldte
 • Udvikling af en fælles Vidensmanual
 • 3 offentlige paneldebatter på Kulturmødet Mors, Spot i Aarhus og Villa Kultur i KBH
 • 1 åben workshop-session under Talk Town
 • 1 heldags netværksarrangement for 80 deltagere
 • Omtale i bl.a. Politiken, Kulturmonitor, DR P2 og R4dio

Argumentationsguide

I uge 2 kan vi løfte sløret for den danske udgave af Balansekunsts argumentationsguide.

Partnerkredsen vil modtage en separat PR-pakke ugen inden, så vi i fællesskab kan sprede budskabet om guiden ud i vores netværk.

Hvad byder 2022 på?
Vi fortsætter samarbejdet med Tinna C. Nielsen og udbyder et nyt uddannelsesforløb i perioden februar-april. Tilmelding til det nye forløb vil foregå i slutningen af januar. Desuden er der blevet nedsat en udviklingsgruppe bestående af Tinna, Sine og Sofie.

Vi vil blandt andet arbejde for at implementere og realisere alle jeres inputs, idéer og ønsker fra netværksarrangementet i september:

 • Differentierede målgrupper
 • Videns- og forandringsmøder
 • Fysiske arrangementer
 • Videns- og metodesamling

I det nye år vil der også blive udarbejdet en strategi, som skal skabe økonomisk grobund for alle aktiviteterne i Kunst & Kultur i Balance.

Vi glæder os til at fortsætte det vigtige arbejde med at skabe en kunst- og kulturbranche i balance!