Fra 1. januar 2022 lanceres et nyt og optimeret ansøgningssystem til Den Nationale Transportstøtteordning, der har til formål at gøre det nemmere at ansøge om transportstøtte til afholdte koncerter. 

Et mere overskueligt ansøgningssystem
For at gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig for ansøgere, er det nye ansøgningssystem indrettet således, at al info, herunder info om ansøger, koncertsted, kontrakter og transportstøtteerklæring samles i en og samme formular, hvorfor den eksterne transportstøtteerklæring som vedhæftet excel-ark afskaffes. Det nye system lanceres også for at minimere risikoen for fejl i indsendte ansøgninger og vil ligeledes gøre ansøgningsbehandlingen enklere.

Udover forenklingen af ansøgningsprocessen, er der i det nye ansøgningssystem et øget fokus på indsamlingen af data, så vi i fremtiden kan analysere det danske turnéliv på flere parametre end tidligere. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med datadelen benyttes udelukkende til statistisk brug og har ingen indflydelse på vurderingen af en ansøgning.

Ændring i ansøgningsperiode
Fremadrettet vil deadline for ansøgning til Den Nationale Transportstøtteordning falde d. 15. i hver måned, hvor det hidtil har været d. 20. Dette gøres med henblik på at kunne udbetale den tildelte støtte tidligere end før, så ansøgere før kan få gavn af den.
Den Nationale Transportstøtteordning
Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Krav: Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, tages entré, være offentlig adgang, være minimum 25 km mellem ansøgers bopæl og koncertsted og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever dit orkester op til kravene og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud.

Ansøgningsperiode: Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i april måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. maj til 15. maj.

Mere information og link til ansøgning: Du kan læse mere om ordningen og ansøge direkte her. Det er også her du kan få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til Den Nationale Transportstøtteordning kan du kontakte JazzDanmark, som administrer støtteordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Mikkel Scheffler Kristensen
Studentermedhjælper
info@transportstotte.dk
+45 3345 4300

– – –

Foto i top: Nana Rashid spiller live til Unlock Music i Ribe, 2021. Foto: Jens Karsten Jørgensen