Efter to travle år på posten som bestyrelsesleder træder Nanna Kalinka Bjerke et skridt tilbage og bytter plads med vicebestyrelsesleder, Anja Følleslev. De to har i forvejen kørt et tæt parløb omkring etableringen af et helt nyt og gennemorganiseret ROSA. Derudover træder musikeren Emil de Waal ind i bestyrelsen.

Ny bestyrelsesleder Anja Følleslev har flere veje ind i musikkens verden, blandt andet er hun leder af Studenterhuset Odense siden 2008 og festivalen Generator siden 2018. Hun er selv aktiv musiker og komponist bl.a. i Strawberry Blonde. Musikpolitisk har Anja aktuelt bestyrelseserfaring i MXD – Music Export Denmark og fem år i bestyrelsen for komponistforeningen, Autor (tidl. DJBFA).

Her 41 år efter genreorganisationens start, står ROSA skarpt og nyvitaliseret med ny direktør Conny Jørgensen i spidsen for et nyt sekretariat på Godsbanen i Aarhus. Som en af de fire musikalske genreorganisationer under Statens Kunstfond, har ROSA udskilt SPOT festivalen, der efter 26 år nu er en selvstændig enhed. ROSA fokuserer i stedet for sin indsats på fire kerneområder for “dansk rock, pop og beslægtede genrer”: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed, Dokumentation og dataindsamling, Projektvirksomhed og Tilskudsvirksomhed.

ROSAs indsats har senest udmøntet sig i projektet ”Musikalske Besøgsvenner”, hvor der i alene i 2021 blev gennemført ca.100 koncerter hjemme hos udsatte danskere. Endvidere er gennemført en lang række sessions med kvindelige musikere, ”Music Talks” om deres vej i en mandsdomineret branche, samt ”Pop-Pilot Elektro”, som er elektroniske musiklejre for piger, nonbinære og transpersoner.

Ud over talentudviklingsprojektet E-Tur, som årligt bringer en lang række nye navne ud til et stort publikum på efterskolerne, er der fokus på viden om dansk musiks tilstand: Det gælder musikeres mentale sundhed i samarbejde med organisationen Mental Voice, og det gælder det tværkulturelle initiativ mod sexisme og magtsmisbrug ”Kunst og Kultur i Balance”, hvor barrierer kortlægges og udfordres. Desuden arbejder ROSA fortsat for dansk musik i udlandet, bl.a. gennem international transportstøtte, projekter og samarbejde med MXD.

Anja Følleslev siger:

– Det er et fedt tidspunkt for mig at træde ind som bestyrelsesleder. Alle indre linjer er de seneste to år blevet gennemgået og reorganiseret, så vi nu kan fokusere endnu mere på ROSAs kerneopgave: nemlig at skabe mere dialog, flere samarbejdsrelationer og blivende forandringer i musikmiljøet. ROSA har netop indgået en ny rammeaftale og strategi for 2022-25 med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som sætter os i stand til at være endnu mere for dansk musik og vores musikere.

– Jeg vil gerne på egne og på ROSAs vegne takke Nanna Kalinka Bjerke for hendes ekstraordinære indsats de sidste to år. Hun videregiver stafetten til et tæt trimmet ROSA.

Musiker Emil de Waal er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem for en fireårig periode. Emil de Waal har gennem mange år været et stærkt aktiv på den danske musikscene som komponist og trommeslager, og har senest været formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

For yderligere information kontakt venligst:

Anja Følleslev
Bestyrelsesleder, ROSA
anja@rosa.org
Tlf: 3024 3780

Conny Jørgensen
Direktør, ROSA
conny@rosa.org
Tlf: 8612 8444

ROSAs bestyrelse består af:
Bestyrelsesleder: Anja Følleslev
Vicebestyrelsesleder: Nanna Kalinka Bjerke
Marianne Van Toornburg
Lars Sloth
Trine Bille
Emil de Waal
Carsten Ortmann

Om ROSA:

 • Musikalsk genreorganisation, dannet i 1981. 
 • Netværks- og rådgivnings-organisation, der samarbejder med alle dele af dansk musikliv.
 • ROSAs virke har rødder i pop, rock, elektronica og beslægtede genrer. 
 • ROSA har gennem årene samarbejdet om fremstød og initiativer i ind- og udland: Blandt dem etablering af MXD, Spillestedsloven og SPOT Festival (udskilt fra ROSA pr. 2021).

  Eksempler på nuværende projekter/samarbejder:
  – Musikalske Besøgsvenner – 100 koncerter årligt hjemme hos udsatte borgere.
  – E-Tur – turnérfaring for og præsentation af nye acts på efterskoler.
  – Pop-Pilot lejre – musikcamps for piger, transpersoner og nonbinære.
  – Music Talks – kvindelige musikere fortæller om deres karrierevej på efterskoler.
  – On Track – sangskrivnings- og netværkscamps for nye sangskrivningstalenter.
  – NEUSTART – præsentation af dansk musik i Tyskland i samarbejde med       genreorganisationerne og MXD.
  – En del af ROSAs arbejde foregår i samspil med de tre øvrige genreorganisationer,   JazzDanmark, Tempi og SNYK. 

  ROSA er finansieret gennem fire-årige rammeaftaler med Statens Kunstfond. Desuden støttes specifikke projekter af foreninger, fonde og andre bidragsydere.