(Foto: Ravi Kuma på ROSAs E-Tur)

ROSA inviterer kandidater til at indstille sig til bestyrelsen – eller til at foreslå  kandidater, som kunne være relevante til at indgå i bestyrelsen.

Pt. er der to ledige pladser i bestyrelsen, der skal besættes på baggrund af indkomne indstillinger. Der er brug for kandidater med kompetencer indenfor bl.a. ledelse, strategi, publikumsudvikling og kommunikation. Deadline for indstillinger er 7. juni.

Ny struktur
ROSA fik i 2020 nye vedtægter, som har ændret retningslinjerne for udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Fremadrettet skal tre af bestyrelsens syv medlemmer besidde aktuel erfaring fra ROSAs virke- og genreområde. De øvrige fire bestyrelsesposter ønskes besat af personer med  en kompetenceprofil, der har særligt fokus på ROSAs formålsbestemte virksomhed, som er at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik muligheder i udlandet.

Genreorganisationen skal sikre, at indstillingsprocessen er åben for alle. Derfor kan personer, institutioner og organisationer foreslå kandidater til bestyrelsen.

De to nye medlemmer skal erstatte afgående medlemmer, Nanna Kalinka Bjerke/vicebestyrelsesleder (Kommunikationsrådgiver Imperia Kommunikation, musiker, forfatter, politisk og organisatorisk rådgiver m.v.) og  Lars Sloth (Direktør for spillestedet Gimle, formand for Dansk Live). Nanna har siddet i bestyrelsen siden 2019, hvor hun beklædte posten som bestyrelsesleder frem til februar 2022, mens Lars har været med siden 2018. Vi takker både Nanna og Lars for deres store arbejde.

Indstillingerne starter nu – deadline 7. juni 2022
Vi inviterer kandidater til at indstille sig til ROSAs bestyrelse – eller til at foreslå  kandidater, som kunne være relevante til at indgå i bestyrelsen.

Hvem søger vi?
Alle, der har en kompetenceprofil indenfor strategi, publikumsudvikling og kommunikation, samarbejde med politisk ledede organisationer, offentlige instanser og kulturpolitik. Det er en fordel at have kendskab til pop, hiphop, rock og beslægtede genrer, men det er ikke et krav.

Hvem kan indstille?
Kandidater med interesse i at sidde i ROSAs bestyrelse kan indstille sig selv. Eksterne personer, institutioner og organisationer kan også foreslå bestyrelseskandidater. Hvis det er en ekstern indstiller, skal den indstillede naturligvis være bekendt med indstillingen.

Hvordan indstiller jeg?
Indstilling af dig selv eller en anden kandidat foregår via denne online formular:

INDSTIL HER
Deadline er tirsdag 7. juni. De udvalgte kandidater vil blive kontaktet i uge 24/25 og starter op umiddelbart derefter. Det første bestyrelsesmøde for den ny bestyrelse er 28. september 2022.

Hvem udpeger de nye medlemmer?
Det er de siddende bestyrelsesmedlemmer, der vælger, hvilke kandidater der udpeges til de ledige pladser. Valget foretages på baggrund af hvilke kompetencer, der i forvejen forefindes i bestyrelsen og hvilke, der mangler. Det er altså ikke en fordel at indsende flere indstillinger af samme person. Den nuværende bestyrelse kan ses her.

Hvad laver et bestyrelsesmedlem?
Som medlem af ROSAs bestyrelse skal du bidrage til sikring af en forsvarlig organisering af ROSAs anliggender og ligeledes til udvikling af organisationens fremadrettede virke.

Fire årlige bestyrelsesmøder + et seminar
Kandidater skal kunne deltage i fire årlige bestyrelsesmøder, som enten foregår online eller på skiftende adresser i landet. Man modtager et symbolsk honorar for sit arbejde i bestyrelsen, ligesom evt. transportudgifter dækkes.

Bestyrelsessammensætning og baggrund
Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer. Hver udpegningsperiode er fire år, og kan forlænges med yderligere fire år. Man kan maksimalt sidde på sin post i otte år.

Metoden til udpegninger af bestyrelsesmedlemmer tager afsæt i udgivelsen “Anbefalinger for God Ledelse af Selvejende Kulturinstitutioner”. Vedtægtsændringer af 2020 er blevet gennemført efter en større undersøgelse af genreorgansiationsområdet, der har fordret et mere sammenligneligt strukturelt fundament organisationerne imellem. Derfor foregår udpegninger til bestyrelsen nu på samme måde i ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk.

ROSA lægger vægt på at få en kompetent og diverst sammensat bestyrelse på tværs af køn, geografisk placering, etnicitet, uddannelse, alder, m.m.

Uddybende materiale
Læs mere om ROSA her.
ROSAs vedtægter, rammeaftaler. servicemål og årsrapporter kan findes her.
Læs om ROSAs nuværende bestyrelse her.
Ressourceside om genreorganisationerne kan findes her.

Om ROSA
ROSA udgør en af de fire genreorganisationer, som modtager driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Derudover modtager ROSA projektstøtte og tilskud fra andre bidragsydere. Organisationen er veldrevet og nytænkende og vægter samarbejde og netværk i det danske musikliv og musikmiljø meget højt.
ROSAs vision fremgår af rammeaftalen for perioden 2022-2025:

ROSA er en central spiller i musiklivet, som bidrager til kunstnerisk mangfoldighed og fortsat udvikling og formidling af et bæredygtigt, dynamisk, inspirerende musikmiljø, som styrker samtale og samarbejde på tværs af kultur- og musikliv, musikbranchen og den kulturpolitiske dagsorden.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte ROSAs leder Conny Jørgensen  på conny@rosa.org eller ROSAs bestyrelsesleder Anja Følleslev på anja@rosa.org