I 2012 stod WAFANDE, Hannah Schneider, Rangleklods, Oberg og Tako Lako for de i alt 46 koncerter, der blev afviklet rundt omkring på danske efterskoler