I 2012 afviklede ROSA første gang Pop-Pilot på opfordring fra Statens  Kunstråds Musikudvalg. Det er musiklejre for piger i alderen 13-16 år (uøvede som trænede), hvor de deltagende piger gennem en uge bor sammen med stort udbytte såvel socialt som musikalsk under ledelse af professionelle kvindelige musikere. I starten afvikles to lejre årligt – nu er man oppe på tre. I Randers, Fredericia og København. Over 150 piger har deltaget gennem årene, og det er blevet til 80 helt nykomponerede sange.