Nu skal alle efterskoleelever have mindst en årlig livekoncert

Nu skal alle efterskoleelever have mindst en årlig livekoncert

ROSA og Levende Musik i Skolen (LMS) går sammen om at tilbyde alle landets efterskoler professionelle koncerter mindst en gang årligt – allerede med virkning fra næste skoleår. Initiativet imødekommer samtidig Statens Kunstfonds nationale vision om, at alle grundskoleelever skal opleve professionelle livekoncerter.

LMS har arbejdet med professionelle skolekoncerter siden 1992, og ROSA har gennem de seneste 15 år arrangeret turneer med nye musikalske navne på danske efterskoler. Det er derfor et perfect match, at de to parter nu går sammen om at præsentere professionelle koncerter på alle danske efterskoler mindst en gang årligt.

Samarbejdet tager afsæt i, at Statens Kunstfond og partierne bag den gældende finanslov har besluttet, at alle grundskoleelever i kongeriget hvert år skal møde levende musik i form af en professionel skolekoncert. Parterne  har siden afsat i alt 40 mio. kroner til at opfylde målsætningen. LMS er tovholder på det omfattende musikfremstød på skoleområdet, og sideløbende med koncerterne på folkeskoler og fri/privatskoler bliver det altså nu efterskoleelevernes tur til at opleve koncertmagien. Her har LMS allieret sig med ROSA, som nu på 16. år opererer på området via projektet E-Tur, der præsenterer over 50 koncerter årligt med upcoming-bands på landets efterskoler.

Kurateret kvalitet til alle

Konstitueret direktør i LMS, Gitte Abildtrup, ser frem til at realisere efterskolefremstødet sammen med ROSA:
“Ingen skoleelever skal snydes for mødet med den levende musik, og vi har virkelig glædet os til at indlede dette samarbejde. LMS byder ind med kvalitet, 30 års erfaring, et håndplukket, professionelt kunstnerkatalog med genrebredde og undervisningsmaterialer klar til brug. ROSA, som i mange år har siddet i vores bestyrelse og derfor er en del af vores DNA, kommer med en uvurderlig målgruppeerfaring fra efterskoleområdet, som vi er glade for at de vil dele med os i dette samarbejde. Sammen er vi klar til at løse opgaven og glæder os til at komme i gang”.

Forenede kræfter gavner efterskolerne

Direktør for ROSA, Conny Jørgensen, supplerer:
“Vi glæder os rigtig meget til at tage hul på det nye samarbejde med LMS og dermed samle kræfterne om at give efterskoleeleverne flere gode musikalske oplevelser. Formålet er virkelig at booste området og dermed nå ud til et langt større antal efterskoler. Samtidig muliggør samarbejdet, at der kan udvikles flere forskelligartede koncerttilbud, og at der kan leges med formaterne. ROSA fortsætter naturligvis E-turs-konceptet, som vi kender det, da det har stor betydning for både efterskolerne og ikke mindst de upcoming musikere, som får en uvurderlig erfaring foran et større publikum.”

Fælles oplevelser danner den enkelte
Forstander Thomas Hagge fra landets største musikefterskole, Klejtrup Musik- efterskole, glæder sig over samarbejdet og over, at samtlige efterskoler nu får nem adgang til at gøre den levende musik til en fast del af skoleskemaet:

“Samarbejdet mellem ROSA og LMS er et fantastisk tiltag med et enormt potentiale. Livekoncerter leverer dannelse til efterskoleeleverne dels på den gammeldags, lidt opdragende facon med ‘sådan gebærder man sig til koncert’ – og dels i den kontekst, der handler om at vise de unge, at vi som mennesker primært ‘er noget’ i kraft af de fællesskaber, vi indgår i. Som del af publikummet til en velfungerende livekoncert uanset genre oplever de unge, at de ikke selv behøver at være i centrum for at have det godt. De kan nyde selvforglemmelsen og slippe for at spille en rolle eller bære en maske og bare give sig hen i deres sansers vold i nuet og i fællesskabet. Det har alle unge behov for at føle, og det har alle efterskoleelever naturligvis også. Derfor bør alle efterskoler sikre eleverne livekoncerter hvert år.”

– – – 

I løbet af maj udsender det nye samarbejde information med kunstnerkatalog og mulige koncerter til alle landets efterskoler.

LEVENDE MUSIK I SKOLEN

Levende Musik i Skolen er nationalt kompetence- og formidlings-center for skolekoncerter, der har til formålat give alle landets børn og unge oplevelser med genrer af levende musik af høj kunstnerisk kvalitet. LMS er Danmarks største koncertarrangør og sikrer med omkring 3000 årlige koncerter op mod 350.000 børn og unge

For yderligere info – kontakt venligst:

Gitte Abildtrup
Konstitueret direktør
Levende Musik i Skolen
gitte@lms.dk
2893 1525

Conny Jørgensen
Direktør
ROSA
conny@rosa.org
4025 3444

Foto i Top – LMS Festival (Foto Christian Brandt)

Foto nederst: Mekdes på E-Tur.

 

 

Ny undersøgelse viser en udbredt sexisme i musikbranchen

Ny undersøgelse viser en udbredt sexisme i musikbranchen

Der eksisterer en udbredt sexisme i musikbranchen, og det forhindrer kvinder i at have de samme karrieremuligheder som mænd. Sådan lyder hovedkonklusionen i en ny undersøgelse, der som den første af sin slags har set nærmere på årsagerne til den skæve kønsbalance i musikbranchen.

Der er en udbredt sexisme i den danske musikbranche, og derfor møder kvinder markant flere arbejds- og karrieremæssige barrierer sammenlignet med mænd. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse med titlen ’Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’, som er udført af Analyse & Tal og KVINFO på vegne af musikorganisationerne Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi.

Undersøgelsen er den første, der på tværs af køn kortlægger kønnets betydning for udøvende og skabende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Datagrundlaget bygger blandt andet på knap 6.000 spørgeskemabesvarelser, hvoraf cirka 1.500 personer har valgt at supplere besvarelsen af spørgeskemaet med åbne besvarelser.

Det kan musikbranchen ikke leve med
Det fremgår af undersøgelsen, at arbejdsforholdene i musikbranchen generelt er usikre og uregulerede, men den viser imidlertid, at det i langt større omfang har negative konsekvenser for kvinder end for mænd
– både i forhold til psykisk belastning og manglende juridiske rettigheder. Samtidig oplever mange kvinder stereotype forestillinger og fordomme om blandt andet deres evner og kompetencer, hvilket har en negativ betydning for muligheden for at opnå og bibeholde en karriere i musikbranchen som kvinde.

Kvinder i musikbranchen oplever også markant mere grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane endderes mandlige kollegaer, hvilket er en væsentlig årsag til k kønsubalancen blandt udøvende og skabende musikere. 64 procent af kvinderne har oplevet én eller flere former for grænseoverskridende adfærd i deres arbejde over de seneste fem år, mens tallet for mændene er 44 procent. Og ser man udelukkende på
yngre kvinder under 30 år, gør det sig gældende for 80 procent af kvinderne. Hvor mænd beretter, at den uønskede seksuelle chikane oftest kommer fra publikum, oplever kvinder, at det ofte kommer fra personer, som har direkte indflydelse på deres karriere

”Undersøgelsens resultater er slående. Ikke nok med, at undersøgelsen på baggrund af et omfattende datamateriale dokumenterer, at kvinder langt fra har de samme muligheder for at gøre karriere i musikbranchen som mænd. Den viser også, at de uregulerede arbejdsmarkedsforhold har langt større negative konsekvenser for kvinder. Det er helt uacceptabelt, at det skal være så meget sværere at være kvinde end mand i musikbranchen. Det kan vi ikke leve med hverken som branche, som arbejdsgivere, som kollegaer eller som organisationer, og derfor kalder undersøgelsen resultater på, at alle aktører i musikbranchen må og skal tage et ansvar nu,” udtaler Kodas forperson, Niels Rønsholdt.

Omfattende forandringer skal gøre op med sexismen
Musikbranchen har således et omfattende problem med sexisme, og det kræver omfattende forandringer at ændre dette. Udfordringerne er komplekse og kræver indsatser og handlinger, der adresserer mange forskellige lag på flere forskellige områder af musikbranchen. Blandt andet anbefales det i rapporten, at musikbranchen styrker de juridiske rettigheder i forhold til graviditet og barsel, at man understøtter en
kultur uden krænkelser og seksuel chikane, og at man modvirker begrænsende stereotyper og bias.

”Vi vil skabe reelle forandringer, og selvom mange af os i musikbranchen allerede er i gang og har været i gang i noget tid, skal vi danne og fastholde et bredt og varigt samarbejde. Vi følger derfor undersøgelsen op med etableringen af et Diversity LAB, hvor centrale aktører vil mødes for at omsætte den viden og de anbefalinger, som blandt andet findes i denne undersøgelse, til konkrete løsninger. Løsninger, som skalbidrage til at skabe reelle og varige forandringer,” udtaler leder i JazzDanmark, Eva Frost.

Find og læs hele undersøgelsen her

Diverse fakta
Nøgletal
40% kvinder og 23% mænd – oplever at psykisk belastning er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.
52% kvinder og 36% mænd – oplever, at dårlige juridiske rettigheder er en udfordring ift. at opnå en karriere som musikskaber og -udøver.
18% kvinder og 4% mænd – oplever, at de ikke er blevet inviteret til bestemte jobs eller arbejdsfællesskaber udelukkende på grund af deres køn.
35% kvinder og 4% mænd – oplever, at deres køn har betydning for vurdering af evner.
27% kvinder og 1% mænd – oplever, at de ikke at blive taget seriøst på grund af deres køn.
26% kvinder og 8% mænd – oplever at få nedsættende kommentarer rettet mod deres køn.
56% kvinder og 22% mænd – oplever hverdagssexisme.
64% kvinder og 44% mænd – har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane

Find flere tal i undersøgelsen.

Sexisme også udbredt blandt andre kønsminoriteter
Den sexisme, som kvinderne i undersøgelsen oplever, er lige så udbredt, og på flere områder mere udbredt blandt de 71 ikke-ciskønnede, som har svaret på undersøgelsen. For eksempel oplever hele 70 procent af de ikke-ciskønnede en eller flere former for grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane. 47 procent af ikke-ciskønnede oplever, at deres køn har betydning for vurdering af deres evner. Og 18 procent af ikke- ciskønnede oplever, at de ikke er blevet inviteret til bestemte jobs eller arbejdsfællesskaber udelukkende
på grund af deres køn.

Se flere tal om de ikke-ciskønnede i undersøgelsen

Om undersøgelsen ’Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’
Undersøgelsen kortlægger, hvilken betydning køn har for skabende og udøvende musikereskarrieremuligheder og -begrænsninger i  Danmark. Undersøgelsen bygger på et litteraturstudie, 17 dybdegående interviews med musikere på tværs af køn og knap 6.000 spørgeskemabesvarelser fra medlemmer af Koda og Gramex. Hele 1.500 personer i spørgeskemaundersøgelsen har dertil valgt at
bidrage med deres individuelle oplevelser i åbne besvarelser.

Undersøgelsen er udført af Analyse & Tal og KVINFO og finansieret og rekvireret af Koda, Dansk Live,JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi,  mens Gramex har bistået med data.

ROSA Out Of Office – ROSA besøger 10 spillesteder

ROSA Out Of Office – ROSA besøger 10 spillesteder

“Kære spillested – har I lyst til at få besøg af ROSA, så vi kan lære hinanden bedre at kende – og få nye gode ideer sammen?”

Sådan skrev vi for nylig i en mail til landets regionale-, netværks- og genrespillesteder – i alt 33 venues, og i løbet af en lille uge kom årets første 10 besøg på plads. Så tilbagemeldingen har været virkelig positiv, og hos ROSA er vi  rigtig glade for, at vi nu kan komme på besøg ude i landet, og glæder os til at styrke vores netværk.

ROSA rykker to medarbejdere ud af kontoret i Aarhus og flytter ind hos vores værter i to dage. Indholdet af besøget tilrettelægges på forhånd, og det er helt op til spillestedet hvad emnerne skal være. Vi deler erfaringer og udvider hver især vores netværk. Vi hører om stedernes problematikker og visioner, vi fortæller lidt om vores arbejde – og måske får vi nye gode ideer sammen?

Det er ROSAs ambition at besøge så mange nuværende og kommende samarbejdspartnere som muligt – herunder især landets spillesteder.

Hvis dit spillested ikke er med i denne første runde – kan det sikkert nås i næste omgang.

Her er de ti steder vi besøger i første runde:
Det Musiske Hus – Frederikshavn
STARS  – Vordingborg
Huset – Aalborg
Godset – Kolding
Fermaten – Herning
Studenterhuset – Aalborg
Kedelhuset – Silkeborg
Rytmisk Råstof/Spillestedet Harders – Svendborg
Slagelse Musikhus
1000 Fryd – Aalborg

Open Call: Musikalske Besøgsvenner – Vil du spille små koncerter i folks private hjem?

Open Call: Musikalske Besøgsvenner – Vil du spille små koncerter i folks private hjem?

Musikalske Besøgsvenner er musikalske besøg/små intimkoncerter hos borgere, som pga. deres situation har ringe adgang til de offentlige kulturtilbud. De enkelte koncerter fastlægges i samarbejde med bl.a. Røde Kors’ og Ældre Sagens besøgstjenester.

ROSA startede pilotprojektet “Musikalske Besøgsvenner” i foråret 2021, og siden er projektets første 100 koncerter gennemført. Vi fortsætter projektet i 2022 og søger nye musikere.

Kunne du tænke dig at spille små koncerter i folks private hjem –  så vil vi gerne høre fra dig.

Hvordan foregår Musikalske Besøgsvenner, set fra musikerens perspektiv?
ROSA planlægger en række koncerter, sammen med vores samarbejdspartnere, som musikeren på egen hånd tager ud til. Hjemme hos borgeren er et lille publikum: borgeren selv, dennes besøgsven og måske et par gæster. Besøget varer ca. en time, hvoraf 30 minutter er musik/koncert. En lille koncert, inklusiv snak, en kop kaffe, anekdoter etc.

MC Hansen under et besøg i 2021

Som musiker skal man være forberedt på koncerternes format og situation, som er meget intimt og direkte. Publikum har valgt at få besøg, men ikke hvem de får besøg af.

Du skal have plads i kalenderen til 10 koncerter, og bliver honoreret for hver enkel koncert.

Projektet blev i 2021 støttet af Statens Kunstfonds ”sammen om kunsten”-pulje og Region Midt.

Deadline for ansøgningen er 25. april 2022. Du får svar fra ROSA ca. tre uger herefter.

(Ansøgningsrunden er lukket per 25. april 2022).

Hul i lydmuren til Tyskland

Hul i lydmuren til Tyskland

Tyskland kæmper med UK om at være verdens tredjestørste musikmarked, og efter Brexit har mange musikere rettet blikket mod det tyske marked, pga. de nye restriktioner i UK. Men hvordan får man hul igennem hos vores nabo mod syd? Vi har talt med A Mess:  – Der sker ikke noget, med mindre du selv gør det!

A Mess har i et stykke tid haft fokus rettet mod Tyskland. Vi tog en snak med Dorte Hartmann som er frontfigur i bandet om planlægningen af en tour, og om hvad der kræves for at få hul igennem til et nyt musikmarked

Dorte har en baggrund som antropolog, og har arbejdet i musikbranchen på flere niveauer – hun er desuden ejer af musiklaboratoriet Puffin Artlab (som består af tre afdelinger, der har fokus på booking, projektledelse og konsulentvirksomhed). Og så er der A Mess, som netop nu er midt i planlægningen af en tour i Tyskland, hvor de som optakt har fokuseret på at markedsføre sig som nyt band siden 2020.

A Mess spiller rå indierock, og består af Dorte Hartmann, en badass solo kvinde-hær, bevæbnet med distorted guitar suppleret af Silas Lind på trommer. Ærligt, konfronterende med et fokus på kønsbalance og sex. Dorte har boet i Schweiz og Tyskland, og har derfor et godt indblik i hvordan den tyske branche er indrettet.

Skil dig ud fra mængden
Hvordan griber I det an når i skal booke en tour i Tyskland?

– Det er rigtig vigtigt at man har sin historie 100% klar – hvordan skiller man sig ud fra mængden. Man skal få så meget kendskab til markedet som muligt, og finde ud af, om der er et miljø til den musik du laver. Er der et publikum til din musik?

– Dernæst skal man finde gode samarbejdspartnere. Et bookingbureau, blogs der er interesserede i at skrive om dit projekt, og gerne et godt PR-bureau, som du kan lave en aftale med.

– Vi har hyret en dansk freelance-partner ind, som kender det tyske marked, og har gode kontakter. På den måde kan vi sikre, at vi får den tyske branche i tale. I forhold til PR, er det vigtigt at have en tysktalende partner. Vi har et samarbejde med ROLA Music, der arbejder ud fra Østrig, og er erfaren i at bryde grænsen til Tyskland.

Omtaler og airplay
I det første PR-rul fik ROLA 12 omtaler og airplay på 20 radiokanaler, og det skal der bygges videre på op til turen. 

– Det er også vigtigt selv at lave research på, hvor andre bands fra Danmark får omtale i Tyskland. For dér er muligheden for at få hul igennem typisk størst, siger Dorte Hartmann.

FOTOS: Tor Kolding

Gør dit hjemmearbejde
– Du skal være indstillet på at lave alt PR materiale selv, så du har det klar til bureauet. Alt fra digitale plakater, pressefotos og grafik til videomateriale. Det er med til at sikre at de, der skal hjælpe dig, har det de skal bruge, for at kunne udføre deres arbejde bedst muligt, siger Dorte Hartmann og fortæller videre:

– Når det kommer til koncerterne, er det en god ide selv at forsøge at trække publikum, presse og branchefolk til fra afstand. Lav research på de byer du skal besøge, og send materiale og invitationer ud til relevante folk, som et supplement til hvad dit bureau gør.

Så skal du selvfølgelig søge puljer i Danmark, for at få økonomisk støtte til dit fremstød. Det er jo en no-brainer, men det skal gøres. Heldigvis er der gode muligheder for danske bands, så det er bare med at komme i gang.

Håber på en distributionsaftale
Hvad er det primære formål med turen?

– Det vigtigste for os er at få en tysk samarbejdspartner på vores plade. En distributionsaftale ville være nøglen, for at vi kan bide os fast i det tyske marked. Vi er ikke interesseret i majors nu – det skal give mening, og man skal være realistisk. Det er også rigtig vigtigt for os, at vise os frem for den tyske branche. De skal komme til vores shows, så vi kan møde dem direkte.

 

55 fondsansøgninger…
Hvordan hænger økonomien sammen?

– Siden vi startede på at fokusere på Tyskland, har vi lavet 55 fondsansøgninger, og vi har fået et positivt udfald på 10 af dem. Så de penge er investeret i projektet, og der er også lidt indkomst på vores jobs. Men det er ikke en overskudsforretning – det er en investering.

Har du nogle gode råd til andre, der vil forsøge sig med det tyske marked?

 – Der sker ikke noget, med mindre du selv gør det, så lav en langsigtet plan og følg den målrettet.

Husk at du selv skal sørge for dit PR-materiale. Det forventer bureauerne i Tyskland, at du har klar.

Investér alle de penge du kan i projektet og vær vedholdende.

Som en ekstra udfordring har Corona været skyld i at koncertrækken på 17 jobs udskydes til senere på foråret 2022, men det stopper ikke A Mess: De holder fast og arbejder videre på at lave hul i lydmuren til Tyskland i løbet af foråret.

 A Mess får support til  den kommende Tysklands-tur fra ROSAs internationale transportstøtte. 

Søg transportstøtte her: https://rosa.org/stoettemuligheder

facebook.com/amesssound

www.puffinartlab.dk