Ny projektleder skal dokumentere og sætte tal på musikkens resultater og betydning

Ny projektleder skal dokumentere og sætte tal på musikkens resultater og betydning

Morten Ogstrup Nielsen starter i nyoprettet stilling 1. marts med fokus på dokumentation og dataindsamling for musikkens fire genreorganisationer

Morten Ogstrup Nielsen ansættes 1. marts i en nyoprettet stilling som projektleder med fokus på dokumentation og dataindsamling på vegne af musikkens fire genreorganisationer, JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi.

Morten Ogstrup Nielsen er 34 år og har flere års erfaring med indsamling, strukturering og formidling af data, senest som Data Product Manager hos UdbudsVagten, hvor han bl.a. arbejdede med analyse og automatisering samt udvikling af databaserede værktøjer. Desuden har han et indgående kendskab til musikkens verden, hvor han har en fortid som musiker, booker, afvikler m.v.

Ansættelsen af den ny datamedarbejder har baggrund i, at JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi fra årsskiftet ønsker at øge fokus på dokumentation og dataindsamling i deres arbejde. Derfor er genreorganisationerne gået sammen om ansættelsen, med det formål at samle arbejdet til gavn for musiklivet. Det første skridt for Morten bliver at udvikle og formulere en strategi på dataområdet i samarbejde med de fire genreorganisationer. Altsammen med henblik på aktiv brug af data med betydning for dansk musikliv.

Morten Ogstrup Nielsen siger:
”Jeg ser det som et stort privilegie, at jeg får mulighed for at forene min datafaglige baggrund med min livslange passion for musik. Det var ikke en kombination jeg forestillede mig fandtes, men det giver så god mening, at den gør – særligt i regi af genreorganisationerne, hvor arbejdet med data og dokumentation kan bidrage til at styrke dansk musiks vilkår og forståelsen af, hvilken værdi musikken bidrager med. Jeg glæder mig til at arbejde med netop værdibegreberne og til at undersøge, hvordan dataene på området kan være med til at italesætte musikkens værdi som andet og mere end en vare.”

Stillingen er en 2-årig projektansættelse på fuld tid med mulighed for forlængelse.

(Foto top: Pop-Pilot lejr, Ungdommens Hus, Fredericia)

 

National transportstøtte: Dispensation fra krav om entré forlænges

National transportstøtte: Dispensation fra krav om entré forlænges

Grundet COVID-19 og den forsatte nedlukning af Danmark –  og dermed normal koncertvirksomhed – forlænges dispensationen for kravet om entré i Den Nationale Transportstøtteordning. Dispensationen gælder fra 1. januar og så længe, det vurderes som værende aktuelt som følge af COVID-19 restriktioner.

Normalt er det et krav for at kunne modtage transportstøtte, at der er blevet taget entré til den koncert, som man søger om støtte til. Men grundet COVID-19 gives der dispensation for dette krav. Dispensationen for kravet trådte for første gang i kraft i maj 2020 og fortsatte året ud, og nu forlænges dispensationen  grundet de nuværende restriktioner.

Sagt med andre ord, at det er muligt at søge om transportstøtte til koncerter, hvor der ikke er blevet taget entré –  f.eks. en koncert, som er blevet streamet online. Dog skal der stadig være offentlig adgang til koncerten, og samtlige optrædende musikere skal modtage minimumstarif for koncerten.

Adgang til live-stream-koncerter betragtes som at have offentlig adgang, hvis alle har haft mulighed for at købe sig adgang eller hvis koncerten er gratis og ikke afgrænset på anden vis. Dette følger den almindelige praksis ved fysiske koncerter.

Læs mere om Den Nationale Transportstøtteordning her:

Hvad er blues i 2021? Hjælp os med at finde navnet på ny pris til årets blå musikalske nybrud

Hvad er blues i 2021? Hjælp os med at finde navnet på ny pris til årets blå musikalske nybrud

DMA Blues beder musikfans komme med navneforslag til ny pris –  og stiller billetter på højkant til årets prisfest. Samtidig udvides arrangørkredsen.

Forberedelserne til årets DMA Blues er i fuld gang, og i år indfører vi en helt ny pris og ekstra DMA Blues-statuette, hvor målet er at hylde det nye talent/navn, som måske nok har blå aner, men som også peger i nye og andre musikalske retninger.

I forvejen deler DMA Blues priser ud til “Årets Danske Bluesudgivelse”,  “Blues Liveprisen” og  “Hoochie Coochie Man/Woman”-prisen til en ildsjæl inden for genren.

Med den nye pris er ambitionen at rette antennerne mod blå nybrud inden for musikkens verden: “Prisen gives til et nyt navn/ubeskrevet blad, der i det forgangne år i særlig grad har gjort sig bemærket, enten med et nyt og anderledes take på en blå musikalsk feeling eller som besidder et særligt talent, musikalitet og forståelse for bluesmusikken og dens beslægtede genrer.”

Men hvad skal prisen hedde? Det vil vi gerne have jer musikinteresserede til at hjælpe os med ved at indsende jeres forslag til:

Og når I nu er i gang, vil vi også gerne have jer til i samme mail at beskrive: “Hvad er blues for dig” – til de af jer der har lyst:.

Musikalsk, tankemæssigt – eller hvad der nu end vækker den blå feeling i jer.

Indsend venligst dine forslag her.

Deadline for svar er 24. februar kl. 10.00

Vi præmierer de bedste forslag med billetter til DMA Blues-festen, som foregår på Værket i Randers 18. august.

DMA Blues byder velkommen til Tempi
Nu vi er i gang med nyhederne:

Tempi (genreorganisationen for folk, world og beslægtede musikalske strømninger) er kommet med i arrangørkredsen bag DMA Blues sammen med JazzDanmark, ROSA og Værket i Randers.

Torben Eik Jacobsen fra de nye medarrangører Tempi siger:

“Bluesmusikken har godt fat i publikum herhjemme, og der er de seneste år bygget et fedt arrangement op om omkring DMA Blues, som vi glæder os til at være en del af, så vi kan hjælpe med at åbne bluesmusikkens univers op for endnu flere publikummer og lyttere herhjemme.”

– – –
DMA Blues 2021 arrangeres af Tempi, ROSA, JazzDanmark og Værket med støtte fra Randers Festuge og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

Kunst og Kultur i balance

Kunst og Kultur i balance

Op mod 200 repræsentanter fra det danske kulturliv deltager pt. i et længere læringsforløb, kaldet Kunst og Kultur i balance – et undervisningsforløb som bl.a. har kampen mod magtmisbrug og sexisme som agenda, og har fokus på adfærdsændring og bevidstgørelse om eget ansvar hos de deltagende.

Målet for uddannelsesforløbet er at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser på tværs af både kunstarter og -brancher.

Uddannelsesforløbet har således fem overordnede fokusområder:

  • At skabe viden og indsigter blandt alle der arbejder i kunst- og kulturbranchen
  • At skabe reelle forandringer i adfærd, kultur og systemer
  • At facilitere læring gennem praktiske metoder og eksperimenter i det daglige arbejde
  • At indsamle læring og erfaringer på tværs – bruge det der virker og ændre det, der ikke virker
  • At samskabe en fælles branche-ressource med praktiske tiltag, redskaber og metoder

Alle 6 uddannelsesmoduler har fokus på vores hverdagshandlinger og tankemønstre – den måde hvorpå vi hver eneste dag tager beslutninger, faciliterer møder, idé-genererer, rekrutterer, uddeler ansvar, laver forfremmelser, vores omgangstone, hvordan man reagerer og handler når magtmisbrug og sexisme finder sted m.m. Derudover dykker vi ned i temaer som magtpositioner, gatekeeperfunkioner og hierarkier.

Uddannelsesforløbet udvikles og afholdes i samarbejde med den internationalt anerkendte antropolog og adfærdsdesigner Tinna C. Nielsen og hendes organisationer Move the Elephant for Inclusiveness og Inclusion Nudges, samt af jurist og forsker i ligestilling Lynn Roseberry og hendes virksomhed On the Agenda.

Initiativet til Kunst og Kultur i balance er taget af Snyk – ROSA sidder med i styregruppen sammen med Dansk Komponist Forening, Jazz Danmark, Roskilde Festival, Snyk og Tempi. Det igangværende forløb varer frem til slutningen af marts, men der arbejdes på en fortsættelse.

Læs mere om Kunst og Kultur i balance her.

Servicemål


ROSAs Servicemål

 

 

 

Et stort netværk samt et indgående kendskab til miljøerne indenfor rock, pop, electronica og beslægtede genrer er forudsætningen for ROSAs arbejde i Danmark såvel som i udlandet. Samtidig ser ROSA det som en kerneopgave at kunne bygge bro mellem etablerede miljøer, nye aktører og strømninger og samfundet i øvrigt.

Med udgangspunkt i dette tilstræber ROSA at yde en service, der både tilgodeser musikmiljøets behov, dynamik og udvikling, og samtidig at være en naturlig brobygger til samfundet mere generelt.

Nærværende servicemål og justeres årligt, så de afspejler institutionens faktiske forhold og de tilbagemeldinger institutionen får.

 

1. Henvendelser

ROSA kan kontaktes såvel telefonisk på tlf. 8612 8444, pr. mail: info@rosa.org, via sociale medier, eller pr. post til:

ROSA
Vester Allé 15
8000 Aarhus C

Kontoret i Aarhus er åbent alle ugens hverdage fra 10.00 – 16.00

ROSA deler desuden kontor med MXD – Music Export Denmark i København (Gl. Kongevej 11-13, 1610 København V.). Her modtager vi ikke post, men møder kan arrangeres efter forudgående aftale. Endelig tager vi også gerne til møder i resten af Danmark.

Et stort netværk samt et indgående kendskab til miljøerne indenfor rock, pop, electronica og beslægtede genrer er forudsætningen for ROSAs arbejde i Danmark såvel som i udlandet. Samtidig ser ROSA det som en kerneopgave at kunne bygge bro mellem etablerede miljøer, nye aktører og strømninger og samfundet i øvrigt.
Med udgangspunkt i dette tilstræber ROSA at yde en service, der både tilgodeser musikmiljøets behov, dynamik og udvikling, og samtidig at være en naturlig brobygger til samfundet mere generelt.

Nærværende servicemål og justeres årligt, så de afspejler institutionens faktiske forhold og de tilbagemeldinger institutionen får.

SVARTIDER:
Ved henvendelse via mail kan man forvente en svartid på gennemsnitligt 2 dage – langt oftere mindre. Såfremt et fyldestgørende svar på henvendelsen kræver at ROSA indhenter oplysninger fra ekstern side, kan svartiden blive tilsvarende længere. I sådanne tilfælde vil vi dog altid sørge for løbende at informere om forløbet.

Henvendelser via sociale medier besvares kun i begrænset omfang.

 

2. Servicemuligheder for diverse brugergrupper

ANSØGNINGER:
Støtteordninger vedr. national og international transportstøtte ansøges online, hvorefter et fagudvalg vurderer ansøgninger og indstiller til ROSA.
Svar på ansøgninger formidles online.
Tildelte tilsagn offentliggøres kvartalsvis på hjemmesiden.

 

HENVENDELSER VEDR. SAMARBEJDER OG PROJKTER:
ROSA indgår meget gerne i større eller mindre samarbejder, der er til gavn for dansk musikliv, og som lever op til de strategisk formulerede visioner, målsætninger og fokusområder.
Sekretariatet varetager samarbejder og fællesprojekter i overensstemmelse med det vedtagne budget og de rammer, som er udstukket af ROSAs bestyrelse.

RÅDGIVNING:
ROSA tilbyder rådgivning vedr. karriereplanlægning og projektsamarbejde og stiller sig i øvrigt til rådighed i alle sammenhænge, der fremmer dansk musikliv, herunder rådgivning om organisationens tilskudsmuligheder.

UDENLANDSKE AKTØRER:
På hjemmesiden findes en engelsk version af ROSAs formål, virke og aktuelle projekter til brug i forbindelse med samarbejdsprojekter og formidling i udlandet.

JOURNALISTER, FORSKERE m.v.:
ROSA stiller sin viden til rådighed for journalister, forskere, studerende og andre, der har behov for indsigt i genreområdets musik eller kontakt til aktører fra området (se også under “Netværk”).

NETVÆRK:
ROSA deler gerne oplysninger om nationale og internationale kontaktpersoner, faglige netværk, organiseringer m.v. med solister, orkestre m.fl. hvor det er muligt, og hvor de pågældende samarbejdspartnere ønsker deres oplysninger delt.

 

3. Afgrænsning og afklaring af genrer og tilhørsforhold

Alle henvendelser vedrørende tilskud, projekter, rådgivning eller andet vurderes individuelt i forhold til genremæssigt tilhørsforhold.

I tilfælde, hvor musikken som henvendelsen drejer sig om, vurderes ikke at falde inden for ROSAs genreområde (inklusiv beslægtede genrer), vil ROSA henvise til rette instans. Tilsvarende praksis gælder i de øvrige genreorganisationer, og genreorganisationerne forpligter sig således til kollektivt at håndtere alle henvendelser inden for genreorganisationernes samlede genreområder.

 

4. Lighedsprincippet, saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen

ROSA følger i al organisationens virksomhed de gængse forvaltningsretlige principper, herunder lighedsprincippet samt principperne om saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen.

 

5. Formidling – publikum og musikbranche

ROSA formidler kendskab til rock, pop og beslægtede genrer – områdets udøvere, aktiviteter, operatører m.v.- bl.a. via organisationens hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier.

En del stor del af formidlingen foregår via projekter og netværk – både egne og andres.
I samarbejde med komponister og musikere, organisationer, musikbranche, genreorganisationer, livemiljøet og andre samarbejdspartnere tilstræber ROSA, at bidrage til udbredelsen af og kendskabet til danske musikliv – nationalt som internationalt.