Ny udgivelse: Argumentationsguide skal styrke debatten om ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet

Ny udgivelse: Argumentationsguide skal styrke debatten om ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet

En ny udgivelse skal nuancere de klassiske argumenter, som står i vejen for øget ligestilling og
mangfoldighed i kulturlivet. Med ’Argumentationsguiden’ vil initiativet ’Kunst & Kultur i Balance’ bidrage
til mere nuanceret dialog om ligestilling, mangfoldighed og sexisme.

Debatten om sexisme og magtmisbrug kan være hård og polariseret med mange påstande og lige så mange
argumenter – ofte frit svævende i luften. Nu udgiver initiativet og netværket KOKIB – ’Kunst & Kultur i
Balance’ en oversættelse af ’Argumentasjonsguiden’ (2020) fra den norske organisation ’Balansekunst’.
Ambitionen med guiden er at bygge bro og tage samtalen om fx ligestilling og magtmisbrug til nye
niveauer.

Få gratis og brugbare argumenter til at tale om ligestilling
Argumentationsguiden forklarer, argumenterer og klæder læseren på til at udfordre og nuancere påstande såsom »hvis vi kun booker kvindelige headlinere, sælger vi ikke nok billetter« og »nu kan man jo næsten ikke sige noget længere?« eller »det ligger i kunstens natur, at den skal være fri, sprænge og udfordre personlige grænser. Den hverken kan eller bør reguleres« – indvendinger mod ligestilling og mangfoldighedi kulturlivet, som   har afsæt i normer, vanetænkning, fordomme og værdisæt fra utidssvarende magtstrukturer. Men som her imødegås via fakta og forskning.

Norsk balansekunst kan gøre os til stærke debattører
Guiden er en oversættelse og dansk redigeret version den guide, som KOKIB’s norske storesøster Balancekunst har udgivet i 2020, og som belyser og diskuterer samme problematikker, som vi arbejder med herhjemme. Tallene og fakta bagest i guiden er videregivet fra den norske version, men er også relevant
læsning set fra danske forhold og indeholder desuden eksempler på debatteknik samt øvelser, som lærer
dig at genkende fremherskende debatteknikker.

Kunst og Kultur i Balance har styrket kulturlivets kompetencer siden 2020
Argumentationsguiden udgives nu i Danmark for at imødekomme en efterspørgsel og et behov for flere redskaber til at adressere og skabe øget ligestilling i kulturlivet, som KOKIB har bidraget til siden starten i2020. Her forenede over 30 danske kulturorganisationer kræfterne i bestræbelsen på at udvikle et mere ligestillet og mangfoldigt kulturliv – gennem kompetenceudvidende undervisningsforløb for op mod 200 deltagere, fællesmøder, oplæg og debat på kulturmøder mv. Det arbejde fortsætter i 2022, hvor udgivelsen af Argumentationsguiden er årets første indslag.

Gratis både online og på tryk
Argumentationsguiden udgives i trykt form, som kan rekvireres ved henvendelse til
sth@komponistforeningen.dk – eneste udgift vil være forsendelsen (modtager betaler portoen).
Oplaget er på 100 eksemplarer – først-til-mølle-princippet er gældende. Guiden kan også downloades her.

Kontakt for mere information:
Sine Tofte Hannibal, Dansk Komponistforening: sth@komponistforeningen.dk / 30 26 37 19

* Kunst & Kultur i Balance er en reaktion på den aktuelle debat om sexisme og magtmisbrug i kunst- og
kulturbranchen. Målet for initiativet er at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og
kompetenceudvidelser. Læs mere om KOKIB og kommende arrangementer på
www.kunstogkulturibalance.org.

ROSA får ny bestyrelsesleder og nyt bestyrelsesmedlem

ROSA får ny bestyrelsesleder og nyt bestyrelsesmedlem

Efter to travle år på posten som bestyrelsesleder træder Nanna Kalinka Bjerke et skridt tilbage og bytter plads med vicebestyrelsesleder, Anja Følleslev. De to har i forvejen kørt et tæt parløb omkring etableringen af et helt nyt og gennemorganiseret ROSA. Derudover træder musikeren Emil de Waal ind i bestyrelsen.

Ny bestyrelsesleder Anja Følleslev har flere veje ind i musikkens verden, blandt andet er hun leder af Studenterhuset Odense siden 2008 og festivalen Generator siden 2018. Hun er selv aktiv musiker og komponist bl.a. i Strawberry Blonde. Musikpolitisk har Anja aktuelt bestyrelseserfaring i MXD – Music Export Denmark og fem år i bestyrelsen for komponistforeningen, Autor (tidl. DJBFA).

Her 41 år efter genreorganisationens start, står ROSA skarpt og nyvitaliseret med ny direktør Conny Jørgensen i spidsen for et nyt sekretariat på Godsbanen i Aarhus. Som en af de fire musikalske genreorganisationer under Statens Kunstfond, har ROSA udskilt SPOT festivalen, der efter 26 år nu er en selvstændig enhed. ROSA fokuserer i stedet for sin indsats på fire kerneområder for “dansk rock, pop og beslægtede genrer”: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed, Dokumentation og dataindsamling, Projektvirksomhed og Tilskudsvirksomhed.

ROSAs indsats har senest udmøntet sig i projektet ”Musikalske Besøgsvenner”, hvor der i alene i 2021 blev gennemført ca.100 koncerter hjemme hos udsatte danskere. Endvidere er gennemført en lang række sessions med kvindelige musikere, ”Music Talks” om deres vej i en mandsdomineret branche, samt ”Pop-Pilot Elektro”, som er elektroniske musiklejre for piger, nonbinære og transpersoner.

Ud over talentudviklingsprojektet E-Tur, som årligt bringer en lang række nye navne ud til et stort publikum på efterskolerne, er der fokus på viden om dansk musiks tilstand: Det gælder musikeres mentale sundhed i samarbejde med organisationen Mental Voice, og det gælder det tværkulturelle initiativ mod sexisme og magtsmisbrug ”Kunst og Kultur i Balance”, hvor barrierer kortlægges og udfordres. Desuden arbejder ROSA fortsat for dansk musik i udlandet, bl.a. gennem international transportstøtte, projekter og samarbejde med MXD.

Anja Følleslev siger:

– Det er et fedt tidspunkt for mig at træde ind som bestyrelsesleder. Alle indre linjer er de seneste to år blevet gennemgået og reorganiseret, så vi nu kan fokusere endnu mere på ROSAs kerneopgave: nemlig at skabe mere dialog, flere samarbejdsrelationer og blivende forandringer i musikmiljøet. ROSA har netop indgået en ny rammeaftale og strategi for 2022-25 med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som sætter os i stand til at være endnu mere for dansk musik og vores musikere.

– Jeg vil gerne på egne og på ROSAs vegne takke Nanna Kalinka Bjerke for hendes ekstraordinære indsats de sidste to år. Hun videregiver stafetten til et tæt trimmet ROSA.

Musiker Emil de Waal er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem for en fireårig periode. Emil de Waal har gennem mange år været et stærkt aktiv på den danske musikscene som komponist og trommeslager, og har senest været formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

For yderligere information kontakt venligst:

Anja Følleslev
Bestyrelsesleder, ROSA
anja@rosa.org
Tlf: 3024 3780

Conny Jørgensen
Direktør, ROSA
conny@rosa.org
Tlf: 8612 8444

ROSAs bestyrelse består af:
Bestyrelsesleder: Anja Følleslev
Vicebestyrelsesleder: Nanna Kalinka Bjerke
Marianne Van Toornburg
Lars Sloth
Trine Bille
Emil de Waal
Carsten Ortmann

Om ROSA:

 • Musikalsk genreorganisation, dannet i 1981. 
 • Netværks- og rådgivnings-organisation, der samarbejder med alle dele af dansk musikliv.
 • ROSAs virke har rødder i pop, rock, elektronica og beslægtede genrer. 
 • ROSA har gennem årene samarbejdet om fremstød og initiativer i ind- og udland: Blandt dem etablering af MXD, Spillestedsloven og SPOT Festival (udskilt fra ROSA pr. 2021).

  Eksempler på nuværende projekter/samarbejder:
  – Musikalske Besøgsvenner – 100 koncerter årligt hjemme hos udsatte borgere.
  – E-Tur – turnérfaring for og præsentation af nye acts på efterskoler.
  – Pop-Pilot lejre – musikcamps for piger, transpersoner og nonbinære.
  – Music Talks – kvindelige musikere fortæller om deres karrierevej på efterskoler.
  – On Track – sangskrivnings- og netværkscamps for nye sangskrivningstalenter.
  – NEUSTART – præsentation af dansk musik i Tyskland i samarbejde med       genreorganisationerne og MXD.
  – En del af ROSAs arbejde foregår i samspil med de tre øvrige genreorganisationer,   JazzDanmark, Tempi og SNYK. 

  ROSA er finansieret gennem fire-årige rammeaftaler med Statens Kunstfond. Desuden støttes specifikke projekter af foreninger, fonde og andre bidragsydere.

Ny undersøgelse sat i gang: Hvordan arbejder spillesteder og koncertarrangører med publikumsudvikling og data?

Ny undersøgelse sat i gang: Hvordan arbejder spillesteder og koncertarrangører med publikumsudvikling og data?

Genreorganisationerne JazzDanmark, ROSA, Tempi og Snyk har netop igangsat en undersøgelse i samarbejde med Dansk Live, DEOO, hvor vi gør status på spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling samt deres brug af data. Formålet er at dokumentere arrangørernes eksisterende arbejde med feltet og at kortlægge de største udviklingspotentialer og udfordringer med henblik på at kunne støtte op om arbejdet.

Hjælp os ved at besvare spørgeskemaet
Vi har i dag sendt et spørgeskema ud til regionale, honorarstøttede og netværks- og genrespillesteder samt basisensembler, specialensembler og landsdelsorkestre. Hvis I er blandt modtagerne, vil vi være meget taknemmelige, hvis I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet.

Skærpet fokus på data i hele kultursektoren
Musikbranchen og kultursektoren har de seneste år skærpet fokus på bedre brug af data. Ikke mindst i form af initiativet til Kulturens Analyseinstitut, som netop er kommet på finansloven. Som branche kan vi blive klogere på vores publikum gennem brugen af data og bruge den indsigt til at bygge nye og stærkere relationer til samme.


“Genreorganisationerne fik i 2021 et nyt arbejdsområde, hvor vi i fællesskab skal bidrage med data og dokumentation om det danske musikliv. Det har været vigtigt for os at bruge opgaven til at sætte fokus på, hvordan arbejdet med data kan gavne musiklivets aktører direkte, så det ikke alene er en dokumenterende rolle, vi indtager. Med denne undersøgelse håber vi at blive klogere på, hvordan vi kan støtte op om koncertarrangørernes udvikling i arbejdet med data og publikumsudvikling.”

Morten Ogstrup Nielsen,
Projektleder for data og dokumentation hos Snyk, Tempi, Rosa og JazzDanmark

Applaus er operatør
Undersøgelsen, som foruden et spørgeskema også vil bestå af en række kvalitative interviews, foretages af Applaus og ligger i forlængelse af Publikumsudvikling i dansk Scenekunst, som var med til at kortlægge teatrenes behov for publikumsudvikling og brug af data. Undersøgelsen viste, at en stor del af teatrene arbejdede med publikumsudvikling, men at de efterspurgte viden og redskaber til at høje indsatsen.

 
“For at udvikle relevante indsatser og redskaber til arbejdet med data, så er det nødvendigt, at vi ved, hvad der er behov for – det er dét, denne undersøgelse skal være med til at kortlægge. Det er en hjælp til selvhjælp, og selvom jeg tror, at der er mange spillesteder, der i disse timer og dage er travlt optaget af at kickstarte kulturlivet efter endnu en nedlukning, så er jeg sikker på, at mange også ser behovet for, at vi sammen får skabt indsigter, der kan være fundamentet for det videre arbejde med publikumsudvikling i det danske musikliv.”

Lene Struck-Madsen, leder hos Applaus

Større projekt om publikumsudvikling
Undersøgelsen er en del af et større projekt hos genreorganisationerne vedrørende publikumsudvikling, som der løbende vil komme flere nyheder om. Projektet er finansieret af en bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Nyt ansøgningssystem til den nationale transportstøtteordning

Nyt ansøgningssystem til den nationale transportstøtteordning

Fra 1. januar 2022 lanceres et nyt og optimeret ansøgningssystem til Den Nationale Transportstøtteordning, der har til formål at gøre det nemmere at ansøge om transportstøtte til afholdte koncerter. 

Et mere overskueligt ansøgningssystem
For at gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig for ansøgere, er det nye ansøgningssystem indrettet således, at al info, herunder info om ansøger, koncertsted, kontrakter og transportstøtteerklæring samles i en og samme formular, hvorfor den eksterne transportstøtteerklæring som vedhæftet excel-ark afskaffes. Det nye system lanceres også for at minimere risikoen for fejl i indsendte ansøgninger og vil ligeledes gøre ansøgningsbehandlingen enklere.

Udover forenklingen af ansøgningsprocessen, er der i det nye ansøgningssystem et øget fokus på indsamlingen af data, så vi i fremtiden kan analysere det danske turnéliv på flere parametre end tidligere. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med datadelen benyttes udelukkende til statistisk brug og har ingen indflydelse på vurderingen af en ansøgning.

Ændring i ansøgningsperiode
Fremadrettet vil deadline for ansøgning til Den Nationale Transportstøtteordning falde d. 15. i hver måned, hvor det hidtil har været d. 20. Dette gøres med henblik på at kunne udbetale den tildelte støtte tidligere end før, så ansøgere før kan få gavn af den.
Den Nationale Transportstøtteordning
Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Krav: Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, tages entré, være offentlig adgang, være minimum 25 km mellem ansøgers bopæl og koncertsted og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever dit orkester op til kravene og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud.

Ansøgningsperiode: Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i april måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. maj til 15. maj.

Mere information og link til ansøgning: Du kan læse mere om ordningen og ansøge direkte her. Det er også her du kan få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til Den Nationale Transportstøtteordning kan du kontakte JazzDanmark, som administrer støtteordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Mikkel Scheffler Kristensen
Studentermedhjælper
info@transportstotte.dk
+45 3345 4300

– – –

Foto i top: Nana Rashid spiller live til Unlock Music i Ribe, 2021. Foto: Jens Karsten Jørgensen

 

 

Kan man lære at lave elektronisk musik på tre dage? JA!

Kan man lære at lave elektronisk musik på tre dage? JA!

Den allerførste Pop-Pilot ELEKTRO-lejr blev afviklet i weekenden på Amager. Camps i Viborg og Odense følger efter inden for de næste tre uger.

Pop-Pilot ELEKTRO udføres på computere, som tredages-lejren stiller til rådighed. Man skal altså ikke selv have noget med.

FOTO: Katrine Villadsen

Kan man på tre dage lære at lave elektronisk musik? Ja, hvis man er åben og nysgerrig – og har lyst til at lege med musikken.
Pop-Pilot ELEKTRO – det nye projekt under Pop-Pilot-paraplyen lavet i samarbejde med Beats By Girlz – lagde fra land i weekenden i Amager Kulturpunkt, med den første af i alt 3 lejre i dette efterår.

Efter en introduktion med fokus på proces og et crash course i programmet Ableton Live kastede kursets instruktør Katrine Villadsen deltagerne ud i forskellige afkroge af musikkens verden – metoder til hvordan man bygger et nummer op, at indspille og programmere musik helt simpelt og nemt, arrangere optagelser og sætte dem sammen, kreative benspænd med temaer som minimalisme og brug af samples, tekstøvelser, indspilning med mikrofon, brug af effekter til at ændre på lyd og meget andet – inklusiv feedback på hinandens musik. Det hele blev gennemgået i bidder med fokus på at processen skulle være sjov og lærerig og med tid til at prøve selv og få svar på alle spørgsmål.

“Bare prøv at hive i den knap og se hvad der sker” – Pop-Pilot ELEKTRO pirrer nysgerrigheden…

Det hele udføres på computere, som tredages-lejren stiller til rådighed. Man behøver altså ikke have andet med hjemmefra end musikglæde, nysgerrighed og åbenhed. Så skal man nok komme på en tur i en musikalsk verden med både udfordringer og sjove omveje.

“Det var en lejr præget af god stemning, med plads til at fordybe sig i musikken, og til dybe snakke om bl.a. repræsentation i musikbranchen og drømme for fremtiden – og bare have det rart sammen. Hvor kontrollen og fantasien blev sluppet løs a la: “bare prøv at hive i den knap og se hvad der sker”, fortæller Katrine Villadsen, der ud over undervisning i elektronisk musik for alle aldersgrupper også selv er aktiv musiker som sanger/sangskriver/producer under navnet Slow Ammo. Katrine er også instruktør på de to kommende Pop-Pilot ELEKTRO-lejre.

Pop-Pilot ELEKTRO er for piger, transpersoner og non-binære i alderen 14-19 år. Deltagelse koster blot 150 kr. for tre dages musikalsk undervisning, vejledning og meget andet. De to næste lejre forgår 26. – 28. november i Viborg og 3.-5 december i Odense. Brug
tilmeldingslink nedenfor. Der er ikke overnatning inkluderet i prisen, men Katrine fortæller, at man gerne henter deltagere ved stationen – og følger tilbage.

Tilmeld dig Pop-Pilot Elektro i Viborg eller Odense her.

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt Katrine Villadsen her.