I 2021 opstod et helt nyt begreb: Musikalske Besøgsvenner. Livemusik præsenteret i hjemmets kendte og trygge rammer for en borger og dennes besøgsven. 2022 markerer anden runde af Musikalske Besøgsvenner, hvor en række dygtige danske musikere/komponister igen drager på tur for at give borgere og deres besøgsvenner en intim musikalsk oplevelse på første række.

Efter en række succesfulde koncerter i 2021 er ROSA nu klar til at præsentere anden sæson af Musikalske Besøgsvenner. 10 musikere skal spille i alt 100 koncerter i løbet af 2022. Der er tale om professionelle komponister/musikere fra forskellige genrer, kulturer og årgange af det danske musikliv, der alle kan kunsten at spille og skabe samhør og samvær med deres publikum. Netop samvær, samhør og samspil er projektets hjørnesten.

Samarbejdet udvides
Det er ROSA, der har stået for og udviklet initiativet og for at udvælge de musikere, som skal spille koncerterne. De enkelte koncerter fastlægges i samarbejde med blandt andre Røde Kors’ og Ældre Sagens besøgstjenester, og har som mål at nå ud til de borgere, der oftest ikke er i stand til at benytte kulturens vanlige scener. Men med ROSAs målsætning om at ”kultur skal kunne opleves af alle”, vil en professionel musiker møde op i hjemmet med sit instrument og spille for borgeren og besøgsvennen. Et overskueligt, let tilgængeligt kulturtilbud for den enkelte.

Musikalske Besøgsvenners første år er blevet mødt med anerkendelse hos landets kommuner og hos besøgstjenesterne, lige som både lands-, lokal- og specialpresse har interesseret sig for initiativet. I 2022 har ROSA udvidet projektet og inviteret en række spillesteder med som samarbejdspartnere; Platform K i Horsens, Radar i Aarhus, Vega i København, Fermaten i Herning og Paletten i Viborg. gennem 2022 arbejder ROSA på at toptune projektet og indsamle viden og erfaringer, som spillestederne kan få glæde af. På sigt er det nemlig hensigten, at projektet skal overgives til spillesteder, besøgstjenester og kommuner, som dermed skal stå for at udarbejde koncerttilbud til sårbare borgere.

Musik og trivsel
Musikalske Besøgsvenners ambition er også at undersøge musikkens sundheds- og trivselsfremmende potentiale gennem de intime koncerter i forhold til borgere, som har en besøgsven. Forskere fra Aarhus Universitet undersøger undervejs, om mødet mellem borgeren og musikeren resulterer i en værdiskabelse. Hvad får borgerne ud af mødet med musikken? Hvad får musikeren ud af samspillet? Resultaterne skal blandt andet anvendes til at finjustere projektet, for Musikalske Besøgsvenner er planlagt til at løbe over de næste to år. Foreløbig er der indgået aftaler med besøgstjenesterne hos Dansk Røde Kors, Ældre Sagen, Danske Seniorer og Elderlearn. Flere ventes at komme til.

Læs mere om musikerne i Musikalske Besøgsvenner sæson 2022

(Foto: Camilla Overgaard på musikalsk besøg hos Elise i Ørting i 2022. Fotograf Per Bloch)
(Foto: MC Hansen på musikalsk besøg i 2021. Fotograf,Amalie Bakkær Munk Andersen, Antropologisk Afdeling, Aarhus Universitet)

Musikalske Besøgsvenner 2021 arrangeres af ROSA i samarbejde med Dansk Røde Kors, Ældre Sagen og Aarhus Universitet –  Department of Anthropology med støtte fra Region Midt. ROSA støttes af Statens Kunstfond.

Nyheder / Arkiv

De første 41 koncerter planlagt med Musikalske Besøgsvenner

De første 41 koncerter planlagt med Musikalske Besøgsvenner

En personlig kulturoplevelse på 1. parket: En perlerække af musikere optræder hjemme i stuen hos besøgsvenne-par over hele landet. Så er koncerterne i gang. Projektet “Musikalske Besøgsvenner” starter i denne uge med de første seks koncerter og vil inden året er omme...

læs mere
Musikerne i Musikalske Besøgsvenner sæson 2021

Musikerne i Musikalske Besøgsvenner sæson 2021

Rikke ThomsenFor to år siden skilte Rikke Thomsen sig ud fra mængden på sin egen stille facon. Bare med en guitar ved hånden sang hun om ikke at høre til, om udlængsel og om hjemve. På et klingende sønderjysk, der alligevel hurtigt overskred regionsgrænserne. For...

læs mere
Musikalske Besøgsvenner – Koncerter i hjertet af publikums liv

Musikalske Besøgsvenner – Koncerter i hjertet af publikums liv

I 2021 er et helt nyt begreb opstået: Musikalske Besøgsvenner. Gennem året vil 100 danskere og deres besøgsvenner få musik præsenteret helt hjemme i bopælens kendte og trygge ramme. Borgeren selv og dennes besøgsven – på 1. række til en intim musikalsk oplevelse med...

læs mere