Pop-Pilot Music Talks har som formål at belyse problemstillinger omkring kønsulighed i musikbranchen, samt at styrke unges tro på egne evner. Uanset køn.
Handlekraft, selvstændighed og empowerment er nøgleordene i projektet.

Music Talks værdier udspringer af Pop-Pilots musiklejre for piger, som er blevet afholdt siden 2012:

Kvindelige, professionelle musikere står i spidsen for disse foredrag/workshops, og formidler problemstillinger om køn og identitet ud fra deres egne erfaringer. Elever på efterskoler og ungdomsuddannelser er målgruppen.

Også i 2022 indgår Pop-Pilot Music Talks i Spil Dansk-programmet.

Pop-Pilot Music Talks blev startet i 2020 og støttes af Koda Kultur, DMF – Dansk Musiker Forbund og DAF – Dansk Artist Forbund.

Foreløbig er disse talks i hus:

  • 6. december på Aarhus Statsgymnasium med Luna Ersahin og Sarah Ziebe
  • 7. december på Mellerup Efterskole og Randers Statsskole med Luna Ersahin og Sarah Ziebe
  • 20. december på Tårnby Gymnasium med Ida Gard og Anne Kirstine Winkler
  • 17. januar på Smededal Efterskole med Ida Gard og Anne Kirstine Winkler

2022

NYHEDER

Music Talks 2021

Music Talks 2021

Så er programmet og oplægsholderne til 2021-udgaven af Music Talks klar. Emilie Espichicoque & Sara Mouritzen samt Marie Hageltorn Christiansen & Luna Ersahin udgør de to hold, som drager...

Hvem er oplægsholderne til Music Talks 2020?

Hvem er oplægsholderne til Music Talks 2020?

Team: Sara & Emilie Sara Mouritzen (f. 1990) Trommeslageren, sangskriveren og sangerinden Sara Mouritzen spiller med Elliott, og hun har også været involveret i bandene Gurli Octavia og Kara...

OM MUSIC TALKS

Formål

I Pop-Pilot Music Talks drager kvindelige musikere parvis ud til unge på efter- og højskoler –  og taler bl.a. om uligevægten af mænd og kvinder i den danske musikbranche. Rapporter fra 2011 og 2017 vidner om, at kvinder til stadighed udgør en lille procentdel af den samlede musikbranche. Det er udfordringer, der kræver handlekraft, vilje og en passion for musikken at agere i –  og det vil de kvindelige musikere vil fortælle om – samt en hel masse mere om at finde sin egen vej som ung gennem fordomme og forudindtagede meninger  – med selvstændighed og empowerment. 

Talks’ene er bl.a. et bidrag til den igangværende debat om kønsubalancen i mange brancher.

Målgruppe

  • Music Talks er et tilbud til alle landets efterskoler og ungdomsuddannelser.
  • Drenge og piger i alderen 14-20 år.
  • Valget af målgruppe afspejler et ønske om at udbrede, oplyse om og debattere kønsproblematikken i musikbranchen med unge. En generation, som kommer til at sætte præg på fremtiden, og som inspireres til at reflektere over egen og andres roller i (sam)arbejdsmæssige kontekster.

Om de medvirkende

Music Talks’ kerne er oplægsholderne – kvindelige, professionelle musikere, som er legemliggjorte eksempler på, at hårdt slid, gejst og viljestyrke er nødvendige ingredienser for at overkomme forhindringer i karrieren og livet. De er med andre ord rollemodeller, som kan inspirere og være med til at vise vej.

Mål og resultater

Med den nuværende indsats i 2021 er det planen, at Music Talks skal nå ud til mere end 1000 unge fordelt på 10 efterskoler.

KONTAKT

Anders Ovesen

 

ovesen@rosa.org

 

22 13 84 44