Den Nationale transportstøtteordning

Hvis du/dit band planlægger koncerter og turné i Danmark kan I søge Den Nationale Transportstøtteordning.

Det er JazzDanmark, der administrerer puljen, men alle bands/artister – uanset genre – kan søge om støtte.

For at komme i betragtning skal følgende kriterier opfyldes:
– Der skal være tarifmæssig betaling for koncerterne.
– Der skal være offentlig adgang.
– Der skal tages entré.
– Musikken, der spilles, skal overvejende være original.

Lever dit band op til kravene, og søges der indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud (modsat genreorganisationernes internationale puljer, hvor kunstneriske udvalg prioriterer blandt mange ansøgere til relativt få midler).

Ansøgningsperiode: I kan søge national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 15. marts.

Du kan læse mere om ordningen og ansøge nedenfor – med info over støtteordningens krav, samt de satser, der udbetales efter. Det anbefales, at du løbende holder dig orienteret på siden i forhold til ændrede frister, retningslinjer m.v.

Ansøg her
 

HER KOMMER MIDLERNE FRA

Midlerne i Den Nationale Transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt. Pr. 1. juli 2016 administrerer JazzDanmark puljen for Statens Kunstfond.

Lovgrundlag: Afgørelsen er truffet i henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 § 3, nr. 8, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfond §3, stk. 1.

Tekstanmærkning nr. 208 ad § 21.21.01 på finanslov 2020 bemyndiger Statens Kunstfond til at delegere forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål til genreorganisationerne (ROSA – Dansk Rock Samråd, Tempi, JazzDanmark og Snyk) samt foreningen Turneteater.dk herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne.

Det er JazzDanmark, der på vegne af Statens Kunstfond, træffer afgørelse i sagen.