Den Nationale transportstøtteordning

Hvis du/dit band planlægger koncerter og turné i Danmark kan I søge Den Nationale Transportstøtteordning.

Det er JazzDanmark, der administrerer puljen, men alle bands/artister – uanset genre – kan søge om støtte.

For at komme i betragtning skal følgende kriterier opfyldes:
– Der skal være tarifmæssig betaling for koncerterne.
– Der skal være offentlig adgang.
– Der skal tages entré.
– Musikken, der spilles, skal overvejende være original.

Lever dit band op til kravene, og søges der indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud (modsat genreorganisationernes internationale puljer, hvor kunstneriske udvalg prioriterer blandt mange ansøgere til relativt få midler).

Ansøgningsperiode: I kan søge national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 20. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 20. marts.

Du kan læse mere om ordningen og ansøge nedenfor – med info over støtteordningens krav, samt de satser, der udbetales efter. Det anbefales, at du løbende holder dig orienteret på siden i forhold til ændrede frister, retningslinjer m.v.

Ansøg her
 

OBS: Ændringer grundet COVID-19

På grund af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af Danmark – inkl. normal koncertvirksomhed – gives der pt. dispensation for kravet om entré i Den Nationale Transportstøtteordning. Dispensationen gælder så længe, det vurderes som værende aktuelt som følge af COVID-19 restriktionerne.

Det betyder, at det er muligt at søge om transportstøtte til koncerter, hvor der ikke er blevet taget entré – også online-streamede koncerter – så længe der har været offentlig adgang til koncerten.

Adgang til live-stream-koncerter betragtes som at have offentlig adgang, hvis alle har haft mulighed for at købe sig adgang, eller hvis koncerten er gratis og ikke afgrænset på anden vis. Dette følger den almindelige praksis ved fysiske koncerter.


HER KOMMER MIDLERNE FRA

Midlerne i Den Nationale Transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt. Pr. 1. juli 2016 administrerer JazzDanmark puljen for Statens Kunstfond.

Lovgrundlag: Afgørelsen er truffet i henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 § 3, nr. 8, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfond §3, stk. 1.

Tekstanmærkning nr. 208 ad § 21.21.01 på finanslov 2020 bemyndiger Statens Kunstfond til at delegere forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål til genreorganisationerne (ROSA – Dansk Rock Samråd, Tempi, JazzDanmark og Snyk) samt foreningen Turneteater.dk herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne.

Det er JazzDanmark, der på vegne af Statens Kunstfond, træffer afgørelse i sagen.